Lepojamies!

Sveicam Valmieras pilsētas un novadu 8. – 9. klašu latviešu valodas un literatūras olimpiādes laureātes!

8. klašu grupā

Paulīnai Jansonei (8.b klase) – 1. vieta;

Elijai Eglītei (8.a) – 2. vieta;

Nikijai Birumai (8.b) – atzinība.

9. klašu grupā

Dārtai Gartmanei (9.b) – 3. vieta.

Paldies skolotājām Sandrai Kārkliņai un Mairai Tiltiņai, kas palīdzēja sagatavoties olimpiādei!