Lepojamies!

Izcili panākumi Valmieras un novadu 5. – 6. klašu dabaszinību olimpiādē 6.b klases skolniecei Evelīnai Rožlapai – iegūta 1. vieta!

Sveicam Evelīnu un sakām paldies par ieguldīto darbu arī viņas dabaszinību skolotājai Sarmītei Allikai!