Lepojamies!

Prieks par 3.klašu skolēnu panākiem Valmieras novada olimpiādēs.
Valmieras novada 3.kl.matemātikas olimpiādē 1.vieta Krišjānim Krasovskim (3.c), 3.vieta Robertam Ozoliņam (3.b).✨
Valmieras novada 3.klašu novada latviešu valodas olimpiādē 1.vieta Katei Elīzai Kovaļevskai (3.b)
Atzinība Paulai Larinovai (3.b) un Tīnai Luīzei Frindei (3.b).

Sveicam laureātus!
Paldies skolotăjăm Gunai Gailei un Inetai Krieviņai par skolēnu gatavošanu olimpiādēm!