Lepojamies!

10.a klases skolnieks, Latvijas skolu stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” 2020., 2021. un 2022.gada valsts 1.pakāpes un Dižā stāstnieka titula ieguvējs NIKS VIRKAVS tika uzaicināts 7.novembrī ar savu stāstu atklāt šā gada Valmieras novada jaunākās grupas pusfinālu Valmieras Integrētajā bibliotēkā. Nika uzstāšanās iedrošināja mazos stāstniekus būt tikpat atraktīviem un drošiem.

Paldies Nika iepriekšējām skolām – Rubas pamatskolai un Ezeres pamatskolai – par jaunieša sagatavošanu.

Novēlēsim Nikam tikpat veiksmīgu startu šī gada stāstnieku konkursā!

Skolotāja Ineta Lancmane