Matemātikas olimpiāde

   

Sveicam
Valmieras pilsētas un novadu
9.-12.klašu izglītojamo
matemātikas olimpiādes laureātus:

1.vieta Rūta Marija Āboliņa  (10.b klase),

2.vieta Mārtiņš Lūsis (11.b klase),

3.vieta Pauls Odins Šmits (9.b klase),

Atzinība Alīna Beāte Stepena (9.b klase).

Rūtai Marijai Āboliņai un  Mārtiņam Lūsim vēlam
sasniegt labus rezultātus matemātikas valsts 70. olimpiādē 9.-12.klašu izglītojamiem!