Mazskauti un guntiņas – “Raunas bruņinieki”

Mazskauti un guntiņas – “Raunas bruņinieki”

Labas tradīcijas neizzūd, bet pilnveidojas un attīstās. To pašu varētu teikt par Latvijas mazskautu un guntiņu ziemas nometni, kura katru gadu notiek februāra pirmās nedēļas beigās. Šogad tā bija jau astoņpadsmito reizi. Pirmā bija kā Valmieras un Rīgas vadītāju kursos gūto zināšanu pārbaudes nometne tikai ar pāris desmitiem dalībnieku, bet šogad Raunā pulcējās jau vairāk nekā 130 dalībnieki no Valmieras, Kocēniem, Rīgas, Ogres, Tukuma un Baldones. Kuplākais dalībnieku skaits bija no Valmieras 4. skautu vienības ar 26 mazskautiem, guntiņām un vadītājiem.

Katru gadu nometne notiek kādā Vidzemes pilsētiņā, kurai ir kāds īpašs stāsts vai vide. Rauna īpaša ir ne tikai ar savu vēsturisko stāstu, bet arī kalnaino apvidu, kur atrodas viens no Latvijas ievērojamākajiem dabas objektiem – Raunas Staburags.

Šogad nometnei bija dots nosaukums “Raunas Bruņinieki”. Tas arī noteica nometnes gaitu un tematiku, ko varētu būt darījuši bruņinieki tajos senajos laikos un kādiem vajadzētu būt mūsdienu bruņiniekiem. Jau pirmajā dienā pēc pilsētiņas vēsturisko objektu iepazīšanas, nometņotāji sāka darboties savos bruņinieku ordeņos (mazskautu / guntiņu saimēs), katra izstrādājot sava ordeņa ģerboni ar sev raksturīgajām īpašībām un iezīmēm pēc visiem heraldikas priekšrakstiem. Vakara aplī katra saime prezentēja savu ģerboni. Vakars noslēdzās ar nakts spēli, kur bija jāuzveic pūķa sardze, nodzēšot viņu lāpas, kā arī pats pūķis ar liesmojošo ugunskuru.

Otrajā dienā notika dažādas darbnīcas, kur bija gan īstu bruņinieku māku apguve – zobenu cīņas, loku šaušana, mini katapultu būvēšana, bruņinieku cepuru veidošana-, gan arī bruņiniekiem nepieciešamas sadzīves mākas (piem., Raunas upes līkumu atveidošana, sadzīves veidošana). Pēcpusdienā iegūtās zināšanas un prasmes katra saime varēja pārbaudīt šķēršļu gājienā, kas bija arī liels izaicinājums vadītājiem, jo vēl nekad nebija veidots tik apjomīgs šķēršļu gājiens ar 17 punktiem, kur katram vadītājam bija jānodrošina kāds pārbaudījums. Raunas bruņinieku sadzīvē tika iekļauta pavisam mūsdienīga iespēja – bruņinieku viktorīnas jautājumus atbildēt, izmantojot mobilos tālruņus. Kā jau katrā skautu nometnē, neatņemama sastāvdaļa ir vakara ugunskurs, kurā dalībnieki var demonstrēt savus sagatavotos priekšnesumus. Šoreiz tie tika rādīti bruņinieku karalim, kam bija nepieciešams atjaunot savu karapulku. Vakara ugunskura laikā dažādos priekšnesumos un konkursos tika izvēlēti vairāki kandidāti, kuri tika iecelti nometnes bruņinieku kārtā. Trešā diena tika veltīta bruņinieku sacensībām. Tajās valdīja gan azarts, gan jautrība un atjautība. Tā bija lieliska iespēja katrai saimei pārbaudīt sevi veiklībā un precizitātē.

Izdzīvojot nometnes leģendu, tika aizvadītas aizraujošas trīs dienas, darbojoties gan skolas telpās, gan āra apstākļos. Visi nometņotāji aizbrauca mājās ar lieliskām atmiņām, iegūtiem jauniem draugiem un zināšanām. Viņi ir kļuvuši drosmīgāki un pārliecinātāki par sevi un sapratuši, ka skautu un gaidu vērtības ir tik spēcīgas, ka nekas nespēj stāties tām pretī. Paldies visiem nometnes dalībniekiem par aktīvu dalību un visiem vadītājiem, kas izplānoja nometni un darīja visu, lai nometne būtu interesanta un patiktu visiem – gan dalībniekiem, gan arī pašiem organizatoriem! Liels paldies Raunas! Tiksimies nākamajās nometnēs citugad!

Uldis Jansons

http://www.eliesma.lv