Misija – KRUPIS. Izglāb princi!

2.a klases skolēni iesaistījās Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajā projektā „Misija – KRUPIS. Izglāb princi.” Kā skolēni paši atzina, tas bija darbietilpīgs, interesants process ar vairākiem sagatavošanās darba posmiem. Ņemot vērā to, ka šis ir pandēmijas laiks, skolēni slimo un mācību procesā „jāpierauj visas astītes”, tomēr nolēmām, ka darba process jāpadara nedaudz interesantāks.

Dabas zinību stundā noklausījāmies interesantu audio ierakstu, kas skolēnus iepazīstināja ar krupju dzīvesveidu, viņa ienaidniekiem, piemēram, āpsi, caunu, plēsīgiem putniem, čūskām. Uzzinājām, kas ir krupju maltīte – gliemeži, sliekas, kukaiņi. Un ļoti interesants fakts likās par krupja migrācijas ceļu, tas no gada uz gadu paliek nemainīgs, izņemot, ja krupim priekšā šķēršļi vai, protams, lielākais nāves faktors – lielceļi, kurus nākas šķērsot.

Latviešu valodas stundā rakstījām pasakas par krupi. Šis darbs skolēniem likās visilgāk veicamais, lai nepieļautu kļūdas un veiktu pareizu norakstu.

Bija jāveic mājas darbs, jāievāc informācija, attēli par krupjiem, ar kuriem skolēni stundās dalījās, ar lielu interesi iepazīstināja klases biedrus,  neizpalika arī dalīšanās personīgajā pieredzē. Uzzinājām, ka var pieteikties par brīvprātīgajiem krupju misijas glābējiem un kartē atzīmēt vietas, kur krupīši izglābti.

Vizuālajā mākslā katrs skolēns zīmēja savu krupi, smeļoties idejas no skolotājas demonstrētajiem video, attēliem.

Skolēni pēc nejaušības principa tika sadalīti pa pāriem un tā arī tika veikti, noformēti darbi, kas tika nosūtīti Latvijas Dabas fondam.

 2.a klase un audzinātāja Ilze Miglava