Mūsu stundas Latvijai

Ikkatra, pat pavisam parasta un ikdienišķa lieta vai lietu kārtība sākumā rodas mūsu domās, tad tiek nosaukta vārdos un tikai tad realizējas dzīvē. Var teikt, ka mēs savu pasauli radām paši.
Domās, vārdos un reālajā dzīvē Latvija ir kļuvusi citādāka. Bet joprojām te krāšņi mainās visi četri gadalaiki, katrs nākdams ar savu skaistumu un dāvanām, joprojām balti smilšainos krastus apskalo jūra – skaista un tīra. Caur Latvju zemi plūst lielas un mazas upes, zilajās debesīs spoguļojas dzidri ezeri. Zemi klāj zaļi meži, kuros mīt dzīvnieki un putni, kādus citās zemēs nesastapt. Joprojām bērni te ir gudrākie un spējīgākie pasaulē. Te dzīvo skaistākās meitenes, gudrākie un brašākie puiši, mīlošākās mātes un tēvi. Te runā, dzied, raud un smejas latviešu valodā.
Mēs savu pasauli radām paši, radām Latviju un svētku sajūtu valsts dibināšanas gadadienā. Novērtējam savu zemi un svinam ilgo mūžu – Latvijas 102. dzimšanas dienu. Paldies klašu kolektīviem un audzinātājiem par skaisto svētku noskaņu skolā gan klātienē, gan attālināti. Paldies vecākiem, kuri, par spīti ierobežojumiem, nevarēja būt klāt, bet palīdzēja gan domās, gan darbos!

Zane Švēde, direktora vietniece audzināšanas darbā