Noderīga tikšanās

Septembra pēdējā dienā pie 2.b klases skolēniem viesojās Valsts policijas vecākā inspektore Rita Ozarska. Kāpēc notika šī tikšanās? Rudens ir laiks, kad bērniem, atkal kļūstot par skolēniem, jāatceras daudzas svarīgas lietas pašu un citu drošībai.

Kā uzvesties klasē, skolā, lai visi varētu veiksmīgi mācīties? Kā draudzēties? Kā uzvesties ielas satiksmē? Kā rīkoties, ja redzi vardarbību? Kā otrklasnieks drīkst braukt uz skolu ar velosipēdu? (Tikai pieaugušā pavadīts un ar ķiveri galvā!) Kā jābūt aprīkotam velosipēdam? Kā sevi pasargāt internetā?

Šie un vēl citi jautājumi tika pārrunāti interesantās tikšanās laikā. Skolēni solīja sargāt gan sevi, gan citus dažādajās dzīves situācijās.

Lai visiem drošs rudens un viss mācību gads!

 

2.b klases audzinātāja Anda Dubulte