Noslēdzies projekts par mentālo veselību

Decembrī Valmieras Viestura viduskolā norisinājās mentālās veselības aktivitātes “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”  projekta ietvaros.  
Projekta mērķis bija aktualizēt un normalizēt mentālās veselības nozīmi katra skolnieka dzīvē. Ar neformālās izglītības metodēm, sarunām un pieredzes stāstiem projekta komanda mūsu skolā paveica lielu darbu, lai katrs viesturietis zinātu, kas ir mentālā veselība un kur meklēt palīdzību.
Paldies Pusaudžu resursu centram par palīdzību un veikto darbu, lai projekts tiktu īstenots un viesturieši iegūtu zināšanas par Mentālo veselību. 
Mēs esam pārliecināti, ka projekta dalībnieki ir paveikuši ļoti svarīgu darbu, lai skolnieki  un skolotāji jebkurā situācijā, kas varētu ietekmēt labbūtības sajūtu un mentālo veselību, zinātu, kā rīkoties un spētu palīdzēt, un atbalstīt viens otru.
 
Karīna Doroško