Noslēgusies pārbūve Valmieras Viestura vidusskolā

DCIM100MEDIADJI_0026.JPG

24.janvārī Būvniecības valsts kontroles birojs pieņēma ekspluatācijā lielāko Valmieras skolu – Valmieras Viestura vidusskolas (VVV) vēsturisko ēku un pārbūvēto sporta zāli.

 “Valmiera var lepoties ar zinošiem pedagogiem un zinātkāriem skolēniem, kuri katru gadu uzrāda augstus mācību un olimpiāžu rezultātus. Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības pakalpojumu, būtisks jautājums ir arī izglītības infrastruktūras sakārtošana, ko pēc iespējas pilsētā veicam katru gadu. Lielākās Valmieras skolas pārbūves noslēgšanās ir nozīmīgs notikums ne tikai Valmieras Viestura vidusskolas kuplajai skolēnu un pedagogu saimei, bet arī pilsētai. Skolas pārbūves process bija dažādiem izaicinājumiem piepildīts visām iesaistītajām pusēm, tāpēc vēl jo lielāks prieks, ka kopā ir izdevies izveidot skolēniem un pedagogiem piemērotu vidi, lai turpmāk visu uzmanību veltītu mācību procesam un izaugsmei,” norāda Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Pārbūvējot VVV, ir uzlabota mācību vide 828 Valmieras un apkārtējo novadu skolēniem, kuri šajā skolā apgūst vispārējo izglītību. Lai īstenotu jaunā izglītības satura ieviešanu, skolā ir uzlabots telpu izkārtojums. Skolēni izglītības iestādē pavada daudz laika, tāpēc svarīgi, lai viņi justos ērti un patīkami, kas veicina pilnvērtīgu attīstību un mācību procesu, tāpēc mācību kabineti aprīkoti ar ergonomiskām mēbelēm. Tās ir pielāgotas skolēnu garuma atšķirībām, piemērota forma un dizains. Tāpat atbilstoši interjera projektam turpinās atsevišķu mēbeļu un keramisko tāfeļu iegāde mācību kabinetiem. Telpās ir atbilstošs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojums – datori, interaktīvie ekrāni, iegādāti planšetdatori. Plānota arī moderna Aktu zāles un skatuves apskaņošanas, apgaismošanas risinājumu iegāde, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu teātra klases mēģinājumu un izrāžu procesu, kā arī dažādu skolas pasākumu norisi. Plānots, ka visas mēbeles un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pakāpeniski uzstādīs līdz mācību gada beigām.

Pārbūves gaitā 1939.gadā celtā skolas ēkā un sporta zāle ir padarītas energoefektīvākas, tās patērēs mazāk siltumenerģiju un elektroenerģiju, kas būs apkārtējai videi draudzīgāk un nākotnē samazinās ēkas uzturēšanas izmaksas. Vēsturiskajā ēkā ir nomainīta elektroinstalācija un gaismekļi, sakārtota apkures sistēma – pārbaudīti, iztīrīti, nokrāsoti un daļā telpu uzstādīti vēsturiskie čuguna radiatori, citviet uzstādīti jauni. Pārbūvēta ūdens apgādes sistēma, izbūvēta pieplūdes – nosūces ventilācijas sistēma ar rekuperāciju, kā arī izbūvēta jauna ugunsdrošības sistēma un uzstādīti skaļruņi trauksmes izziņošanai. Uz ēkas 4.stāvu izbūvētas jaunas kāpnes, kas nodrošina piekļuvi telpām mansardā, savukārt kāpņu laukumos pēc iespējas saglabāts vēsturiskais flīzējums. Gaiteņos un mācību kabinetos ir veikta iekšējā apdare, grīdām ieklāts dabīgais linolejs, griestiem uzstādīts ekoloģiska materiāla segums, kā arī telpās ir jaunas ugunsdrošas durvis. Aktu zālē ir atjaunota skatuve, uzstādīta centrālā lustra un papildu apgaismojums. No 1. līdz 3.stāvam vides pieejamības nodrošināšanai ir izbūvēts lifts. Ierīkoti jauni ārējās elektroapgādes kabeļi. Tāpat arī nokrāsota ēkas fasāde un atjaunotas centrālās ieejas durvis, to vēsturiskajā dizainā. Arī pārbūvētajā skolas sporta zālē nomainītas inženierkomunikācijas, atjaunots grīdas segums, pie griestiem uzstādīti apsildes elementi.

Labiekārtotajā skolas apkārtējās teritorijas daļā uzstādītas jaunas velonovietnes, motorolleru un skrejriteņu statīvi. Mācību stundu dažādošanai tās piemērotos laikapstākļos reizēm tiek organizētas arī ārpus skolas ēkas, lai skolēniem darbošanās notiktu droši, skolas teritorijā nevarēs iebraukt ar auto, šāda iespēja būs tikai skolēnu autobusiem un preču piegādes transportam. Nākotnē teritorijas labiekārtošanas darbi turpināsies, sakārtojot stāvlaukumu.

“Pārbūves darbi VVV tika uzsākti 2018.gada jūlijā. Lai gan būvniecības gaitā atklājās būtiski, iepriekš neparedzami apstākļi, kas prasīja papildu darbu un laiku,  esmu ļoti gandarīts par rezultātu. Prieks, ka skola savā 80.jubilejas gadā ir kļuvusi pievilcīgāka, drošāka, mūsdienīgāka, tajā pašā laikā saglabājot savu vēsturisko šarmu. Izsaku pateicību Valmieras 2.vidusskolai par izrādīto atbalstu pārmaiņu procesā, nodrošinot ar telpām. Tāpat pateicos arī VVV skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem par pacietību un sapratni skolas pārbūves laikā. Plānots, ka VVV skolēni un pedagogi pēc iespējas ātrāk atgriezīsies pārbūvētajās skolas telpās pēc jaunā stundu saraksta izveides, lai varētu turpināt mācību darbu savā skolā, kas būs ar modernām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām aprīkota, kā arī ergonomiska un skaista,” pārdomās par pārbūves procesu dalās Valmieras Viestura vidusskolas direktors Uldis Jansons.

Tāpat kā citos līdz šim Valmierā pārbūvētajos objektos un no jauna celtajās būvēs, plānots, ka pēc skolēnu un skolotāju atgriešanās ierastajā darba vidē tiks rīkotas arī atvērto durvju dienas, lai skolēni, vecāki, absolventi un citi interesenti varētu aplūkot pārbūvētās skolas telpas. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv vai VVV mājaslapā www.viesturi.edu.lv.

Skolas vēsturiskā korpusa un sporta zāles pārbūve tika veikta, kā pārbūves procesa 1. un 2.kārta. Šos darbus veica “E&S” (SIA “Ekers” un SIA “SANART”). Darbi īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” ietvarā, tā kopējās izmaksas plānotas 10 599 317,15 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas 5 327 519,97 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 3 729 263,98 EUR, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības finansējums – 1 278 604,79 EUR un valsts finansējums – 319 651,20 EUR. Neattiecināmās izmaksas, ko finansē Valmieras pilsētas pašvaldība – 5 271 797,18 EUR.

Jāpiemin, ka skolas teritorijā joprojām turpinās jaunās sporta halles būvniecība. Darbus veic SIA “Bazalts”. Būvdarbu teritorija ir norobežota, notiekošie darbi neietekmēs mācību procesu.

Būvuzraudzību visās kārtās veic SIA “Būvuzraugi.lv”.

Raksts no portāla www.valmiera.lv