OTRDIENA, 2020.gada 14.janvāris

Stundu izmaiņas

OTRDIENA, 2020.gada 14.janvāris

Stundās nav: G.Kalvīte, L.Vikse, M.Goba (8.st.), G.Grīva (1.-4.st.), E.Groševa (1.-4.st.), I.Jansone (2.-3.st.), A.Jākobsons (2.-4. st.),

I.Lazdiņa (no 7.st.), S.švalbe (2.-4.st.), A.Eiklone

Skolas olimpiāde matemātikā 5.-8. klasēm (1.-3.st.):

  • VVV 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c – Vada A.Rebinka – 140.kabinets
  • V2V 5.a, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 8.c – vada G.Līrmane – 7. kabinets

Pagarinātā dienas grupa – 235.kab –

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a 2. Angļu valoda 133. Stunda visai klasei kopā A D.Cinīte
1.c 3. Angļu valoda 337. Stunda visai klasei kopā A D.Cinīte
3.a 3. Dabaszinības 235. Vizuālās mākslas st.atcelta; Dabaszinību st. pārcelta no 7.st.   A.Kārkliņa
7. Dabaszinības 235. Stunda pārcelta uz 3.st.   A.Kārkliņa
5.c 1. Dabaszinības 138. Stundu secības maiņa   S.Balode
2. Dabaszinības 138. Dabaszinību st. pārcelta no 1.st.;

Mūzikas st.atcelta

  S.Balode
6.a 1. Matemātika

(I.Kraukle)

138. Kabineta maiņa   I.Kraukle
2. Matemātika

(I.Kraukle)

154. Kabineta maiņa   I.Kraukle
3. Klases stunda 231. Mūzikas st.atcelta; Klases st. pārcelta no 7.st. A D.Stalšāne
4. Angļu valoda 331. Stunda visai klasei kopā A V.Šmite
7. Klases stunda   Stunda pārcelta uz 3.st.    
8. Latviešu valoda 139. Stunda atcelta    
6.b 1. Matemātika

(I.Kraukle)

138. Kabineta maiņa   I.Kraukle
2. Matemātika

(I.Kraukle)

154. Kabineta maiņa   I.Kraukle
6.c 1. Matemātika

(I.Kraukle)

138. Kabineta maiņa   I.Kraukle
2. Matemātika

(I.Kraukle)

154. Kabineta maiņa   I.Kraukle
3. Dabaszinības 236. Kabineta maiņa   S.Balode
4. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

140.   A D.Stalšāne
5. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

140.   A D.Stalšāne
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a 1. Latviešu valoda 18. Stunda pārcelta uz 3.st.    
2. Latviešu valoda 18.   A A.Upīte
3. Latviešu valoda 18. Latviešu valodas st. pārcelta no 1.st.;

Sporta st. atcelta

A A.Upīte
7.-8. Klase ārpus skolas I.Lazdiņa,

G.Grīva

7.a 4. Vācu valoda 7. Patstāvīgais darbs, pieskata V.Fleminga A V.Fleminga
8. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

140.   A D.Stalšāne
9. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

140.   A D.Stalšāne
7.b 4. Vācu valoda 7. Patstāvīgais darbs, pieskata V.Fleminga A V.Fleminga
8.a 1. Vācu valoda 208. Stunda atcelta    
2. Vācu valoda 208. Stunda atcelta    
8. Matemātika

(I.Lazdiņa)

5. Stunda I.Lazdiņas grupai atcelta    
8.b 1.-4. Klase ārpus skolas   E.Groševa

I.Mēduma-Bāliņa, Ī.Ozola, S.Allika

5. Ķīmija 7. Stundu secības maiņa   S.Allika
8. Matemātika

(I.Lazdiņa)

5. Stunda I.Lazdiņas grupai atcelta    
8.c 1. Vācu valoda 208. Stunda atcelta    
2. Vācu valoda 208. Stunda atcelta    
8. Matemātika

(I.Lazdiņa)

5. Stunda I.Lazdiņas grupai atcelta    
9.a 2. Vēsture

(Fakultatīvs)

8. Sporta stunda atcelta

Fakultatīvā nodarbība pārcelta no 6.st.

  I.Grāvīte
3. Vācu valoda   Patstāvīgs darbs A Dz.Grava
9.b 2. Latviešu valoda 312. Stunda atcelta    
3. Vācu valoda   Patstāvīgs darbs, pieskata Dz.Grava A Dz.Grava
10.a 2. Psiholoģija 0. Kabineta maiņa   I.Rams
3. Latviešu valoda 20. Stunda atcelta    
10.b 2. Klases stunda 213. Stundu secības maiņa   L.Drande

(G.Līrmane)

6. Matemātika 213. Stundu secības maiņa   G.Līrmane

(L.Drande)

11.a 8. Sports

(M.Goba)

  Sports meitenēm pie M.Gobas atcelts    
11.c 8. Aktiera meistarība   Sports meitenēm pie M.Gobas atcelts   R.Segliņš
12.b 1. Programmēšanas pamati

(G.Grīva)

VVV korp. Stunda atcelta    
2. Programmēšanas pamati

(G.Grīva)

VVV korp. Stunda atcelta    
12.c 4. Klases stunda 1. Sporta st.atcelta; stundu secības maiņa   Ī.Ozola
6. Latvijas un Pasaules vēsture 1. Klases st. pārcelta uz 4.st;

LPVē st. pārcelta no 9.st

  I.Grāvīte
9. Latvijas un Pasaules vēsture 1. LPV ēst. Pārcelta uz 6.st.   I.Grāvīte