OTRDIENA, 2020.gada 14.janvāris

Stundu izmaiņas

OTRDIENA, 2020.gada 14.janvāris

Stundās nav: G.Kalvīte, L.Vikse, M.Goba (8.st.), G.Grīva (1.-4.st.), E.Groševa (1.-4.st.), I.Jansone (2.-3.st.), A.Jākobsons (2.-4. st.),

I.Lazdiņa (no 7.st.), S.švalbe (2.-4.st.), A.Eiklone

Skolas olimpiāde matemātikā 5.-8. klasēm (1.-3.st.):

  • VVV 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c – Vada A.Rebinka – 140.kabinets
  • V2V 5.a, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 8.c – vada G.Līrmane – 7. kabinets

Pagarinātā dienas grupa – 235.kab –

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a2.Angļu valoda133.Stunda visai klasei kopāAD.Cinīte
1.c3.Angļu valoda337.Stunda visai klasei kopāAD.Cinīte
3.a3.Dabaszinības235.Vizuālās mākslas st.atcelta; Dabaszinību st. pārcelta no 7.st. A.Kārkliņa
7.Dabaszinības235.Stunda pārcelta uz 3.st. A.Kārkliņa
5.c1.Dabaszinības138.Stundu secības maiņa S.Balode
2.Dabaszinības138.Dabaszinību st. pārcelta no 1.st.;

Mūzikas st.atcelta

 S.Balode
6.a1.Matemātika

(I.Kraukle)

138.Kabineta maiņa I.Kraukle
2.Matemātika

(I.Kraukle)

154.Kabineta maiņa I.Kraukle
3.Klases stunda231.Mūzikas st.atcelta; Klases st. pārcelta no 7.st.AD.Stalšāne
4.Angļu valoda331.Stunda visai klasei kopāAV.Šmite
7.Klases stunda Stunda pārcelta uz 3.st.  
8.Latviešu valoda139.Stunda atcelta  
6.b1.Matemātika

(I.Kraukle)

138.Kabineta maiņa I.Kraukle
2.Matemātika

(I.Kraukle)

154.Kabineta maiņa I.Kraukle
6.c1.Matemātika

(I.Kraukle)

138.Kabineta maiņa I.Kraukle
2.Matemātika

(I.Kraukle)

154.Kabineta maiņa I.Kraukle
3.Dabaszinības236.Kabineta maiņa S.Balode
4.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

140. AD.Stalšāne
5.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

140. AD.Stalšāne
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a1.Latviešu valoda18.Stunda pārcelta uz 3.st.  
2.Latviešu valoda18. AA.Upīte
3.Latviešu valoda18.Latviešu valodas st. pārcelta no 1.st.;

Sporta st. atcelta

AA.Upīte
7.-8.Klase ārpus skolasI.Lazdiņa,

G.Grīva

7.a4.Vācu valoda7.Patstāvīgais darbs, pieskata V.FlemingaAV.Fleminga
8.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

140. AD.Stalšāne
9.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

140. AD.Stalšāne
7.b4.Vācu valoda7.Patstāvīgais darbs, pieskata V.FlemingaAV.Fleminga
8.a1.Vācu valoda208.Stunda atcelta  
2.Vācu valoda208.Stunda atcelta  
8.Matemātika

(I.Lazdiņa)

5.Stunda I.Lazdiņas grupai atcelta  
8.b1.-4.Klase ārpus skolas E.Groševa

I.Mēduma-Bāliņa, Ī.Ozola, S.Allika

5.Ķīmija7.Stundu secības maiņa S.Allika
8.Matemātika

(I.Lazdiņa)

5.Stunda I.Lazdiņas grupai atcelta  
8.c1.Vācu valoda208.Stunda atcelta  
2.Vācu valoda208.Stunda atcelta  
8.Matemātika

(I.Lazdiņa)

5.Stunda I.Lazdiņas grupai atcelta  
9.a2.Vēsture

(Fakultatīvs)

8.Sporta stunda atcelta

Fakultatīvā nodarbība pārcelta no 6.st.

 I.Grāvīte
3.Vācu valoda Patstāvīgs darbsADz.Grava
9.b2.Latviešu valoda312.Stunda atcelta  
3.Vācu valoda Patstāvīgs darbs, pieskata Dz.GravaADz.Grava
10.a2.Psiholoģija0.Kabineta maiņa I.Rams
3.Latviešu valoda20.Stunda atcelta  
10.b2.Klases stunda213.Stundu secības maiņa L.Drande

(G.Līrmane)

6.Matemātika213.Stundu secības maiņa G.Līrmane

(L.Drande)

11.a8.Sports

(M.Goba)

 Sports meitenēm pie M.Gobas atcelts  
11.c8.Aktiera meistarība Sports meitenēm pie M.Gobas atcelts R.Segliņš
12.b1.Programmēšanas pamati

(G.Grīva)

VVV korp.Stunda atcelta  
2.Programmēšanas pamati

(G.Grīva)

VVV korp.Stunda atcelta  
12.c4.Klases stunda1.Sporta st.atcelta; stundu secības maiņa Ī.Ozola
6.Latvijas un Pasaules vēsture1.Klases st. pārcelta uz 4.st;

LPVē st. pārcelta no 9.st

 I.Grāvīte
9.Latvijas un Pasaules vēsture1.LPV ēst. Pārcelta uz 6.st. I.Grāvīte