otrdiena, 2020. gada 17. novembris

otrdiena, 2020. gada 17. novembris

Stundās nav: I.Krieviņa, V.Beķeris (1.un4.stunda), L.Trauliņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a4.Klases stunda139.Sociālo zinību stunda atceltaPI.Miglava
1.b4.Klases stunda332.Vizuālās mākslas stunda atceltaPG.Gaile
1.c1.Latviešu valoda338. AA.Dubulte
2.Matemātika338. AD.Stalšāne
4.Klases stunda338.Dabaszinību stunda atceltaPL.Gacka
5.Klases stunda338.Fakultatīvā nodarbība (Lv) atceltaPL.Gacka
2.a4.Klases stunda133.Mūzikas stunda atceltaPG.Baltā, I.Aizupiete
5.Klases stunda133.Dabaszinību stunda atceltaPG.Baltā
2.b1.Sports009. AA.Jākobsons
4.Klases stunda336.Latviešu valodas stunda atceltaPA.Dubulte
2.c4.Klases stunda337.Dabaszinību stunda atceltaPA.Niedrīte
3.a6.Klases stunda137.Sociālo zinību stunda atceltaPV.Zariņa
3.b4.Klases stunda236.Latviešu valodas stunda atceltaPS.Priede
3.c4.Klases stunda237.Mājturības un tehnoloģiju stunda atceltaPA.Bērziņa
4.a6.Klases stunda235.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaPA.Kārkliņa
4.b5.Klases stunda104. AS.Baumane
6.Klases stunda104.Sporta un veselības stunda atceltaPS.Baumane, M.Goba
4.c4.Klases stunda304.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaPI.Jurka
5.a4.Latviešu valoda110.Dabaszinību stunda atcelta M.Tiltiņa
5.Klases stunda110.Informātikas stunda abām grupām atcelta M.Tiltiņa, G.Grīva, Z.Neimane
7.Latviešu valoda110.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 4.st. M.Tiltiņa
5.b3.Dabaszinības402. AS.Allika
4.Sports034. AA.Jākobsons
5.Klases stunda402.Vizuālās mākslas stunda atceltaPI.Barce, Ī.Ozola
7.Angļu valoda_1402.Angļu valodas stunda pārcelta uz ceturtdienu, 19.11.2020. (6.st.) I.Barce
5.c1.Dabaszinības210.Dabaszinību stunda atcelta  
2.Dabaszinības210. AS.Allika
5.Klases stunda210.Literatūras stunda atceltaPD.Cinīte, S.Kārkliņa
7.Angļu valoda_1210.Angļu valodas stunda pārcelta uz pirmdienu, 23.11.2020. (1.st.) D.Cinīte
6.a5.Klases stunda114.Matemātikas stunda atceltaPG.Kalvīte, I.Kraukle, L.Liepa, I.Lazdiņa, A.Rebinka
6.b5.Klases stunda206.Matemātikas stunda atceltaPS.Allika, I.Kraukle, L.Liepa, I.Lazdiņa, A.Rebinka
6.c5.Klases stunda301.Matemātikas stunda atceltaPI.Kraukle, L.Liepa, I.Lazdiņa, A.Rebinka