OTRDIENA, 2020.gada 21.janvāris

Stundu izmaiņas

OTRDIENA, 2020.gada 21.janvāris

Stundās nav: L.Vikse, A.Niedrīte, L.Liepa, A.Eiklone,  G.Gaile, G.Kalvīte, G.Verovkins, A.Upīte (1.-4.st.)

 Skaļās lasīšanas konkurss 5.-6. klasēm 11.30-13.00 – VVV Kamīnzālē

Pagarinātā dienas grupa 15.00 – 17.00 – 235.kab. – A.Bērziņa

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a

 

3. Dabaszinības 235. Stunda pārcelta no 7.st.;

Vizuālās mākslas st.atcelta

  A.Kārkliņa
7. Dabaszinības 235. Stunda pārcelta uz 5.st.   A.Kārkliņa
4.b 3. Mājturība un tehnoloģijas 332. Latviešu valodas st. pārcelta uz citu dienu

(23.01.2020.)

P > A.Gartmane
6.   Pusdienas pieskata G.Baltā A G.Baltā
5.c 4. Latviešu valoda 140. Kabineta maiņa   I.Baranova
6.a 1. Matemātika

(L.Liepa)

231. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
2. Matemātika

(L.Liepa)

231. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
7. Klases stunda 231. Stunda atcelta    
8. Latviešu valoda 139. Stunda atcelta    
6.b 1. Matemātika

(L.Liepa)

231. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
2. Matemātika

(L.Liepa)

231. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
6.c 1. Matemātika

(L.Liepa)

231. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
2. Matemātika

(L.Liepa)

231. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
4. Mūzika 138. Mājturības un tehnoloģiju stunda atcelta abām grupām

Mūzikas st. pārcelta no citas dienas

(23.01.2020.)

P I.Jansone
5. Latviešu valoda 140 Papildu Latviešu valodas st. pie I.Liepiņas;

MuT stunda atcelta

P I.Liepiņa
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a 1. Latviešu valoda 18. Stunda atcelta    
2. Literatūra 18. Latviešu valoda pārcelta uz citu dienu

(22.01.2020.)

P Z.Švēde
7.a 5. Matemātika

(L.Liepa)

18. L.Liepas grupai stunda pie citas skolotājas A A.Rebinka
8. Mājturība un tehnoloģijas 8. Stunda atcelta – gan meitenēm, gan zēniem
   
9. Mājturība un tehnoloģijas 8. Stunda atcelta – gan meitenēm, gan zēniem
   
7.b 1. Literatūra 15. Stunda pārcelta uz citu dienu (23.01.2020.)    
8.a 8. Matemātika

(L.Liepa)

7. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
8.b 8. Matemātika

(L.Liepa)

7. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
8.c 7. Ģeogrāfija 5. Klases st.pārcelta uz citu dienu – 16.01.2020   S.Balode
8. Matemātika

(L.Liepa)

7. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
9.a 1. Literatūra 314. Stunda pārcelta uz 4.st.   M.Tiltiņa
4. Literatūra 314. Stunda pārcelta no 1.st.; Matemātikas st. atcelta.   M.Tiltiņa
7. Sociālās zinības 314. Stunda pārcelta no 8.st.   V.Mauriņa
8. Sociālās zinības 314. Stunda pārcelta uz 7.st.   V.Mauriņa
9.b 2. Matemātika 312. Literatūras st.atcelta P G.Līrmane
10.a 2. Latvijas un pasaules vēsture 8. Stunda pārcelta no piektdienas 24.01.2020 P > I.Grāvīte
3. Psiholoģija 20. Stundu secības maiņa   I.Rams
10.b 2. Klases stunda 213. Stundu secības maiņa   L.Drande

G.Līrmane

6. Matemātika 213. Stundu secības maiņa   G.Līrmane L.Drande
12.c 4. Angļu valoda V2V

Mūzikas kab.

Sporta st. pārcelta uz citu dienu

(23.01.2020.)

P L.Kraukle