otrdiena, 2021. gada 12. oktobris

otrdiena, 2021. gada 12. oktobris

Stundās nav: L.Liepa, A.Niedrīte, Z.Neimane

STUNDU IZMAIŅAS

Karjeras diena VVV – 7.-12.klasēm tiešsaistes diskusija “Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē” (14.00-15.00)
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

2.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

3.b5.Sociālās zinības336.Mājturības un tehnoloģiju stunda atceltaAL.Drande
7.Sociālās zinības336stunda pārcelta uz 5.stundas laiku
3.c6.Sociālās zinības 337.AS.Niedrīte
4.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

4.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

1.Klases stunda138.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaPI.Upīte
4.c4.Dabaszinības235.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaPM.Liepiņa
5.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

5.Datorika_1Datorikas stunda atcelta
6.Datorika_2Datorikas stunda atcelta
5.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

5.c

Mācību process tiek īstenots kombinēti

6.a4.Matemātika109.AI.Ābeltiņa
5.Matemātika109.Dabaszinību stunda pārcelta uz trešdienu, 13.10.2021.P*I.Ābeltiņa
6.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

1.Angļu valoda402.Stunda abām grupām kopā; Informātikas stunda atceltaPI.Barce
6.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

7.Informātika_2Informātikas stunda pie Z.Neimanes atcelta
7.a7./8.14.00-15.00 – tiešsaistes diskusija
7.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

1.-2.Matemātika210.AA.Rebinka
7./8.14.00-15.00 – tiešsaistes diskusija I.Tuņķele, I.Daugaviete
7.c5.-6.Sociālās zinības114.Dizaina un tehnoloģiju stundas pārceltas uz 05.10.2021.P*L.Vikse
7./8.14.00-15.00 – tiešsaistes diskusija
8.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

7./8.14.00-15.00 – tiešsaistes diskusija V.Šmite, D.Trēziņš, I.Daugaviete-Kravale
8.b7./8.14.00-15.00 – tiešsaistes diskusija L.Trauliņa, V.Šmite
8.c

Mācību process tiek īstenots kombinēti

7./8.14.00-15.00 – tiešsaistes diskusija I.Grāvīte
9.a7./8.14.00-15.00 – tiešsaistes diskusija
9.b3.Literatūra204.Klases stunda pārcelta uz 07.10.2021.P*A.Upīte-Markuse
7./8.14.00-15.00 – tiešsaistes diskusija G.Kalvīte, G.Verovkins
10.a7./8.14.00-15.00 – tiešsaistes diskusija A.Lozda
10.b4.Klases stunda206.AI.Glužģe
6.Fizika206.AU.Ābeltiņš
7./8.14.00-15.00 – tiešsaistes diskusija 206.D.Stalšāne, J.Čeksters
11.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

7./8.14.00-15.00 – tiešsaistes diskusija I.Segliņa, I.Grāvīte
11.b7./8.14.00-15.00 – tiešsaistes diskusija 303.I.Glužģe, J.Čeksters
8.-9.Fizika303.Pašvadīts mācību process – mājāsJ.Čeksters
12.a7./8.14.00-15.00 – tiešsaistes diskusija I.Barce
12.b7./8.14.00-15.00 – tiešsaistes diskusija I.Lancmane

Pagarinātā dienas grupa

AS.Niedrīte