otrdiena, 2021. gada 14. decembris

otrdiena, 2021. gada 14. decembris

Stundās nav: S.Baumane, L.Liepa, D.Stalšāne, A.Jākobsons (no 5.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

3.c7.Matemātika (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz trešdienuS.Niedrīte
5.b5.Matemātika010.Sporta un veselības stunda atceltaA.Kārkliņa
6.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 5.st.laikuA.Kārkliņa
5.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

2.Literatūra011.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 06.12.2021.A, P*A.Upīte-Markuse
3.Literatūra011.Latviešu valodas stunda atceltaA, P*A.Upīte-Markuse
7.tiešsaistes konsultācija latviešu valodā011.Klases stunda atceltaA.Upīte-Markuse
6.a4.Matemātika109.AI.Kraukle
5.Matemātika109.Dabaszinību stunda pārcelta uz piektdienu, 17.12.2021.A, P*I.Kraukle, L.Trauliņa
8.a1.Klases stunda211.secības maiņaL.Vikse
3.Vācu valoda405.secības maiņaE.Groševa
3.Krievu valoda_1.grupa211.stunda 1.grupai pie I.TuņķelesI.Tuņķele
8.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

1.Klases stunda301.secības maiņaV.Šmite
3.Vācu valoda405.secības maiņaE.Groševa
3.Krievu valoda301.secības maiņaI.Daugaviete-Kravale
8.c1.Klases stunda115.secības maiņaI.Rams
3.Vācu valoda405.secības maiņaE.Groševa
3.Krievu valoda115.secības maiņaI.Mēduma-Bāliņa
9.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

1.Klases stunda204.secības maiņaA.Upīte-Markuse
3.Sociālās zinības204.secības maiņaL.Vikse
10.b8.Dizains un tehnoloģijas206.stunda atcelta
11.b3.Latviešu valoda401.kabineta maiņaM.Tiltiņa
5.Latviešu valoda303.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaPM.Tiltiņa
12.a3.Matemātika303.kabineta maiņaG.Līrmane
12.b5.Krievu valoda014.kabineta maiņaI.Mēduma-Bāliņa
6.Matemātika104.kabineta maiņaG.Līrmane