otrdiena, 2021. gada 18. maijs

otrdiena, 2021. gada 18. maijs

Stundās nav: I.Liepiņa, I.Daugaviete-Kravale (2.-7.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.klasēm (CE vadītāji: I.Jansone, A.Rebinka, I.Segliņa, S.Baumane)

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.b1.Angļu valoda_2 Angļu valodas stunda grupai pie I.Liepiņas atcelta  
3.c2.Angļu valoda_2 Angļu valodas stunda grupai pie I.Liepiņas atcelta  
3.Angļu valoda_2 Angļu valodas stunda grupai pie I.Liepiņas atcelta  
4.a3.Krievu valoda Stunda atcelta  
6.a2.Krievu valoda Stunda atcelta  
7.Matemātika_4 Matemātikas stunda grupai pie A.Rebinkas atcelta  
6.b7.Matemātika_4 Matemātikas stunda grupai pie A.Rebinkas atcelta  
6.c1.Krievu valoda_2 stunda pārcelta uz pirmdienu (7.st.) I.Tuņķele
2.Krievu valoda_2 stunda pārcelta uz ceturtdienu (7.st.) I.Tuņķele
7.Matemātika_4 Matemātikas stunda grupai pie A.Rebinkas atcelta  
7.a3.Matemātika_1 Matemātikas stunda grupai pie A.Rebinkas atcelta  
4.Matemātika_1 Matemātikas stunda grupai pie A.Rebinkas atcelta  
6.Sociālās zinības Klases stunda pārcelta uz ceturtdienu, 20.05.2021.P*L.Vikse
7.Krievu valoda_3 Krievu valodas stunda pie I.Daugavietes-Kravales atcelta  
7.b3.Matemātika_1 Matemātikas stunda grupai pie A.Rebinkas atcelta  
4.Matemātika_1 Matemātikas stunda grupai pie A.Rebinkas atcelta  
7.c3.Matemātika_1 Matemātikas stunda grupai pie A.Rebinkas atcelta  
4.Matemātika_1 Matemātikas stunda grupai pie A.Rebinkas atcelta  
8.b4.Mūzika Stunda atcelta  
9.b3.Mūzika Stunda atcelta  
4.Angļu valoda_2 Angļu valodas stunda grupai pie I.Liepiņas atcelta  
5.Angļu valoda_2 Angļu valodas stunda grupai pie I.Liepiņas atcelta  
10.b4.Dizains un tehnoloģijas Stunda abām grupām pārcelta uz trešdienu, 19.05.2021. (8.,9.st.laikā) G.Grīva, Z.Neimane
5.Dizains un tehnoloģijas Stunda abām grupām pārcelta uz trešdienu, 19.05.2021. (8.,9.st.laikā) G.Grīva, Z.Neimane