otrdiena, 2021. gada 2. marts

otrdiena, 2021. gada 2. marts

Stundās nav: I.Mēduma-Bāliņa, I.Grāvīte

STUNDU IZMAIŅAS

“112 diena” – VUGD informatīvā mācību stunda

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.b5.Matemātika Klases stunda pārcelta uz ceturtdienuP*A.Dubulte
4.b3.Krievu valoda  AI.Jurka
5.c3.Klases stunda VUGD informatīvā mācību stunda D.Cinīte, I.Rams
6.Sports secības maiņa I.Rams, D.Cinīte
6.a5.Klases stunda VUGD informatīvā mācību stunda G.Kalvīte, M.Liepiņa
6.Dabaszinības secības maiņa M.Liepiņa, G.Kalvīte
6.b4.Klases stunda VUGD informatīvā mācību stunda S.Allika
6.Dabaszinības secības maiņa S.Allika
6.c1.Krievu valoda_2 Krievu valodas stunda I.Mēdumas-Bāliņas grupai pie I.TuņķelesAI.Tuņķele
2.Krievu valoda_2 Krievu valodas stunda I.Mēdumas-Bāliņas grupai pie I.TuņķelesAI.Tuņķele
7.c1.Latvijas un pasaules vēsture  AV.Mauriņa
2.Latvijas un pasaules vēsture  AV.Mauriņa
6.Klases stunda Klases stunda pārcelta uz trešdienu, 03.03.2021 (7.st.) L.Trauliņa
11.a5.Latvijas un pasaules vēsture  AV.Mauriņa
6.Latvijas un pasaules vēsture  AV.Mauriņa
12.c4.Krievu valoda stunda atcelta  
7.Klases stunda  AZ.Švēde