otrdiena, 2021. gada 23. novembris

otrdiena, 2021. gada 23. novembris

Stundās nav: L.Drande, I.Rams, M.Goba, Ī.Ozola, G.Līrmane, I.Miglava (1.-5.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

Bibliotēka slēgta
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.Klases stunda139.AI.Apinīte
2.Latviešu valoda139.A.Niedrīte
3.Latviešu valoda139.A.Niedrīte
4.Sociālās zinības139.Sporta un veselības stunda atceltaPS.Baumane
5.Sociālās zinības139.AS.Baumane
2.b5.Matemātika332.Sporta un veselības stunda atceltaPG.Gaile
3.a2.Latviešu valoda133.Sporta stunda atceltaPG.Baltā
3.Matemātika133.Sporta stunda atceltaPG.Baltā
3.b3.Matemātika (F)336.Fakultatīvā nodarbība pārcelta no ceturtdienasA.Dubulte
3.c1.Latviešu valoda337.PS.Niedrīte
3.Angļu valoda_1302.Stunda 1.grupai pie A.Rastenes pārcelta uz 302.kabinetuA.Rastene
7.Matemātika (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz trešdienu
4.b6.-7.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
5.b3.Literatūra010.Vizuālās mākslas stunda atceltaPI.Baranova
5.c2.Klases stunda201./202.kabineta maiņaS.Baumane
6.a1.Latviešu valodastunda pārcelta uz 3.stundas laikuM.Tiltiņa
3.Latviešu valoda109.Sporta un veselības stunda atceltaM.Tiltiņa
6.b6.Angļu valoda402.stunda abām grupām kopā; Av_2.grupai stunda pārcelta no 17.11.2021.P*I.Barce
7.b4.Angļu valoda_2.grupa114.Stunda 2.grupai pie D.Trēziņa pārcelta uz 114.kabinetuD.Trēziņš
5.Bioloģija210.secības maiņaS.Allika
6.Sports un veselībastundas sākums 12.30AZ.Larinova
7.c1.Ģeogrāfija304.Matemātikas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuP*S.Balode
4.Matemātika304Sporta un veselības stunda atceltaI.Kraukle
8.b3.Ģeogrāfija301.Klases stunda pārcelta uz 16.11.2021.P*S.Balode, V.Šmite
8.Angļu valoda301.stunda abām grupām kopā; Av_1.grupai papildu stunda no trešdieas, 24.11.2021.P*V.Šmite
8.c2.Angļu valoda_2.grupa113.Stunda 2.grupai pie V.Šmites pārcelta uz 113.kabinetuV.Šmite
3.Klases stunda115.AI.Upīte
9.a6.Sociālās zinības104.Sporta stunda atcelta; Sociālo zinību stunda pārcelta no piektdienas, 26.11.2021.P*L.Vikse
9.b5.Matemātika204.AL.Liepa
10.b5.Vēsture un sociālās zinātnes206.Kultūras pamatu stunda atcelta; VuSz stunda pārcelta no piektdienas, 26.11.2021.P*I.Grāvīte
11.a4.Klases stunda014.AR.Segliņš
11.b4.Dizains un tehnoloģijas303.Klases stunda pārcelta uz 17.11.2021.P*D.Stalšāne
12.a3.Literatūra401.Matemātikas stunda atceltaA.Lozda
6.Klases stunda401.Literatūras stunda pārcelta uz 3.stundas laikuPA.Upīte-Markuse
12.b2.-8.405.Latvijas skolas somas aktivitāte – Daudzsēriju filma “Emīlija. Latvijas preses karaliene”G.Grīva, I.Mēduma-Bāliņa, I.Lancmane, U.Jansons, E.Groševa