otrdiena, 2021. gada 7. decembris

otrdiena, 2021. gada 7. decembris

Stundās nav: S.Baumane, L.Liepa, Z.Neimane (no plkst.10.00)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.b3.Matemātika (F)336.Fakultatīvā nodarbība pārcelta no ceturtdienasP*A.Dubulte
3.c7.Matemātika (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz trešdienuS.Niedrīte
4.a4.Literatūra232.Latviešu valodas stundas pārceltas uz ceturtdienu, 09.12.2021.P*I.Baranova
5.Literatūra (F)232.P*I.Baranova
5.a5.Datorika_1201.stunda atcelta
6.Datorika_1201.stunda atcelta
5.c2.Latviešu valoda011.secības maiņaA.Upīte-Markuse
3.Latviešu valoda011.secības maiņaA.Upīte-Markuse
7.Klases stunda011.secības maiņaI.Apinīte
6.a4.Matemātika109.AI.Kraukle
5.Matemātika109.Dabaszinību stunda pārcelta uz piektdienu, 10.12.2021.P*I.Kraukle, L.Trauliņa
6.b6.Angļu valoda402.Stunda abām grupām kopā; AV_2. stunda pārcelta no trešdienas, 08.12.2021.P*I.Barce
6.c7.Informātika_1201.stunda atcelta
7.a5.-6.Angļu valoda_1.grupa201.kabineta maiņa (1.grupai pie sk. A.Rastenes)A.Rastene
7.b7.Krievu valoda_1.grupa201.kabineta maiņa (1.grupai pie sk. I.Tuņķeles)I.Tuņķele
8.a1.Klases stunda211.secības maiņa; Mentālās veselības nodarbība (sākums 08.10!)L.Vikse
3.Vācu valoda405.secības maiņaE.Groševa
3.Krievu valoda_1.grupa211.stunda 1.grupai pie I.TuņķelesI.Tuņķele
6.Bioloģija211.Ģeogrāfijas stunda pārcelta uz 30.11.2021.P*M.Liepiņa, S.Balode
8.b1.Klases stunda301.secības maiņa; Mentālās veselības nodarbība (sākums 08.10!)V.Šmite
3.Vācu valoda405.secības maiņaE.Groševa
3.Krievu valoda301.secības maiņaI.Daugaviete-Kravale
8.c1.Klases stunda115.secības maiņa; Mentālās veselības nodarbība (sākums 08.10!)I.Rams
3.Vācu valoda405.secības maiņaE.Groševa
3.Krievu valoda115.secības maiņaI.Mēduma-Bāliņa
9.a1.Klases stunda104.secības maiņa; Mentālās veselības nodarbība (sākums 08.10!)S.Kārkliņa
3.Latviešu valoda104.secības maiņaS.Kārkliņa
9.b1.Klases stunda204.secības maiņa; Mentālās veselības nodarbība (sākums 08.10!)A.Upīte-Markuse
3.Sociālās zinības204.secības maiņaL.Vikse
10.b4.Klases stunda206.Mentālās veselības nodarbībaZ.Neimane
11.b3.Latviešu valoda401.kabineta maiņaM.Tiltiņa
12.a3.Matemātika303.kabineta maiņaG.Līrmane
12.b6.Matemātika104.kabineta maiņaG.Līrmane
10.-12.4.Klases stundaMentālās veselības nodarbība10.-12.kl.audzinātāji
10.00-15.00403.Dalība konkursā “Ventspils IT”Z.Neimane