otrdiena, 2021. gada 7. septembris

otrdiena, 2021. gada 7. septembris

Stundās nav: Z.Neimane, M.Goba (2.-3.st.), A.Niedrīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a2.Latviešu valoda133.Sporta stunda atceltaPG.Baltā
3.Matemātika133.Sporta stunda atceltaPG.Baltā
3.b5.Mājturība un tehnoloģijas336.AI.Jurka
7.Sociālās zinības336.AI.Jurka
3.c6.Sociālās zinības337.AS.Niedrīte
4.b1.Klases stunda138.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaPI.Upīte
4.c4.Matemātika235.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaPI.Lazdiņa
5.a5.Datorika_1201.AG.Grīva
6.Datorika_2201.AG.Grīva
6.b1.Angļu valoda402.stunda visai klasei kopā, Informātikas stunda atceltaI.Barce
6.Angļu valoda_1402.stunda pārcelta uz 1.stundas laikuI.Barce
6.c1.Angļu valoda203.stunda visai klasei kopāI.Liepiņa
7.Angļu valoda (aV_2)203.stunda pārcelta uz 1.stundas laikuI.Liepiņa
7.Informātika (Av_1)201.stunda grupai pie Z.Neimanes atcelta
10.b4.Klases stunda206.AG.Grīva
11.b7.Matemātika303.Angļu valodas st.pārcelta uz ceturtdienu, 09.09.2021.P*G.Līrmane
***Pagarinātā dienas grupa235.AS.Niedrīte