otrdiena, 2022. gada 13. decembris

otrdiena, 2022. gada 13. decembris

Stundās nav: I.Miglava, Z.Larinova, G.Gaile, G.Līrmane, I.Grabe, M.Goba, LS.Allika, Ī.Ozola, V.Šmite, I.Grāvīte, D.Stalšāne, I.Lazdiņa, L.Vikse (1.st.), J.Čeksters

STUNDU IZMAIŅAS

0.stunda – 202.kab. – konsultācija pie sk.I.Grabes 10.-12.klasēm (Uzņēmējdarbības pamati, Programmēšana, Vēsture un sociālās zinātnes)
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a3.Matemātika133.Sporta un veselības stunda atceltaPG.Baltā
1.b5.Latviešu valoda (F)138.Sporta un veselības stunda atceltaA.Niedrīte
6.Latviešu valoda (F)138.Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 5.stundas laikuA.Niedrīte
2.c1.Latviešu valoda235.Sporta un veselības stunda atceltaPA.Bērziņa
3.a1.Matemātika336.Sporta un veselības stunda atceltaAI.Krieviņa
2.Dabaszinības336.AI.Upīte
3.Dabaszinības336.PI.Apinīte
4.Latviešu valoda336.AI.Apine
5.Klases stunda336.AV.Fleminga
3.b0.Latviešu valoda (F)332.Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 5.stundas laiku
2.Klases stunda332.AB. Sakne – Klovāne
3.Latviešu valoda332.AB. Sakne – Klovāne
4.Sociālās zinības332.AB. Sakne – Klovāne
5.Latviešu valoda (F)332.Sporta un veselības stunda atceltaAB. Sakne – Klovāne
6.Angļu valoda332.A+A.Rastene
3.c1.Angļu valoda338.A+A.Rastene
4.b1.Matemātika110.Matemātikas stunda pārcelta uz 3.stundas laiku (1.stunda brīva)A.Dubulte
3.Matemātika205.Klases stunda pārcelta uz 4.stundas laikuA.Dubulte
4.Klases stunda110.Sporta un veselības stunda atceltaAI.Apinīte
4.c2.Mūzika205.Sporta un veselības stunda atcelta; Mūzikas stunda pārcelta no ceturtdienas, 15.12.2022.P*I.Aizupiete
5.a6.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
7.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 08.12.2022.I.Baranova
5.b2.Dabaszinības014.Dabaszinību stunda pārcelta no ceturtdienas, 15.12.2022.; Vizuālās mākslas stunda atceltaP*L.Trauliņa
3.Literatūra204.Mainīta stundu secībaA.Lozda, I.Upīte
4.Klases stunda302.Mainīta stundu secībaI.Upīte, A.Lozda
5.c5.Matemātika302.AI.Ābeltiņa
7.a1.-2.Matemātika_1.grupa303.Matemātikas stunda (1.grupai pie sk.G.Līrmanes) atcelta
7.c0.Angļu valoda_2.grupaAngļu valodas stunda 2.grupai pārcelta uz 6.stundas laikuD.Cinīte
1.-2.Matemātika_1.grupa302.Matemātikas stunda (1.grupai pie sk.I.Lazdiņas) atcelta
3.Klases stunda302.Mainīta stundu secībaD.Cinīte, A.Lozda
4.Latviešu valoda204.Mainīta stundu secībaA.Lozda, D.Cinīte
6.Angļu valoda014.Vizuālās mākslas stunda atceltaD.Cinīte
7.Vizuālā māksla014.Vizuālās mākslas stunda atcelta
8.Angļu valoda_1.grupa303.Angļu valodas stunda 1.grupai pārcelta uz 6.stundas laikuD.Cinīte
8.a1.Latviešu valoda203.Pašvadīts mācību process/L.Vikse/
8.b1.Vizuālā māksla014.Vizuālās mākslas stunda atcelta
4.Klases stunda113.AL.Vanaga
5.Ķīmija113.AL.Trauliņa
6.Ķīmija113.AL.Trauliņa
8.c5.Angļu valoda115.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
9.a1.Vācu valoda402.pašvadīts mācību process (Krievu valodas stunda abām grupām notiek kā paredzēts)E.Groševa
2.Krievu valoda401./404.Ķīmijas stunda atcelta;

Krievu valoda 1.grupai pārcelta no ceturtdienas, 15.12.2022. (0.st.)

Krievu valoda 2.grupai pārcelta no ceturtdienas, 19.12.2022. (8.st.)

P*I.Daugaviete-Kravale, I.Tuņķele
3.Sports un veselībaĶīmijas stunda atceltaI.Rams
Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 12.50-13.20
6.Latvijas un pasaules vēsture110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta
7.Sports un veselībaSporta stunda pārcelta uz 3. stundas laikuI.Rams
9.b1.Vācu valoda402.pašvadīts mācību processE.Groševa
4.Klases stunda109.AV.Fleminga
9.c1.Vācu valoda402.pašvadīts mācību processE.Groševa
10.a4.Sports un veselībaA+A.Jākobsons
7.Sociālās zinības un vēsture110.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
10.b1.Bioloģija210.Bioloģijas stunda atcelta; Bioloģijas konsultācijaA.Upīte-Markuse
2.Programmēšana202.Programmēšanas stunda atcelta
4.Sports un veselībaA+A.Jākobsons
5.Klases stunda110.Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros nodarbība “Mentālās veselības nedēļa skolā”; Mainīts kabinetsI.Upīte
7.-8.Uzņēmējdarbības pamati115.Uzņēmējdarbības pamatu stunda atcelta
11.a1.Latviešu valoda204.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuA.Lozda
5.Latviešu valoda110.Klases stunda atceltaA.Lozda
7.Sports un veselībaA+A.Jākobsons
11.b1.Uzņēmējdarbības pamati115.Uzņēmējdarbības pamatu stunda atcelta
5.Matemātika304.Vēstures un sociālo zinātņu stunda atceltaPI.Segliņa
6.Vēsture un sociālās zinātnes115.Vēstures un sociālo zinātņu stunda atcelta
7.Sports un veselībaA+A.Jākobsons
12.a1.Projekta darbs112.Stunda atcelta
2.Vācu valoda/Krievu valodaPašvadīts mācību process-mājāsE.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Tuņķele
3.Klases stunda014.Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros nodarbība “Mentālās veselības nedēļa skolā”; Kultūras un mākslas stunda atceltaI.Upīte
4.Angļu valoda010.Kultūras un mākslas stunda atceltaPI.Glužģe
5.Klases stunda014.AR.Segliņš
6.-7.Dizains un tehnoloģijas II203.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta
12.b1.Projekta darbs112.Stunda atcelta
3.Vēsture un sociālās zinātnes115.Vēstures un sociālo zinātņu stunda atcelta
4.Vēsture un sociālās zinātnes115.Vēstures un sociālo zinātņu stunda atcelta
5.Klases stunda014.AR.Segliņš
6.-7.Matemātika II304.AI.Segliņa
6.-7.Dizains un tehnoloģijas II203.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta
4.201.Latviešu valodas olimpiāde 8.-9.klašu skolēniemI.Lancmane
5.201.Latviešu valodas olimpiāde 8.-9.klašu skolēniemM.Tiltiņa
2.3.-5.kl. TDK “Viesturietis”305. Lielā zālemēģinājumsM.Viļuma
1.st.

 

6.st.

5.-6. klašu skolēnu teātris “Sprīdītis”

4. klašu skolēnu teātris “Sprīdītis”

305. Lielā zālemēģinājumsL.Vikse