otrdiena, 2022. gada 18. oktobris

otrdiena, 2022. gada 18. oktobris

Stundās nav: I.Tuņķele. I.Grāvīte, G.Grīva, A.Kārkliņa, I.Miglava, I.Lazdiņa, L.Trauliņa, S.Balode, S.Niedrīte A.Rastene (1.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

Karjeras nedēļa 2022:
4.stunda – KAA nodarbība-mācībstunda 7. – 9.kl.skolēniem “Atklāj savas superspējas”;
5.stunda – KAA nodarbība – mācībstunda 10. -12.kl.skolēniem “Iepazīsti savas superspējas un izmanto tās” (11.b klasei nodarbība 4.stundas laikā).
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c1.-9.Klase ārpus skolas337.S.Niedrīte
3.a2.Klases stunda336.AB.Sakne-Klovāne
3.Latviešu valoda336.AB.Sakne-Klovāne
4.Matemātika336.AB.Sakne-Klovāne
5.Dabaszinības336.AB.Sakne-Klovāne
3.c1.Angļu valoda338.Abām grupām kopāA+V.Šmite
4.a1.Matemātika237.Matemātikas stunda atcelta
2.Klases stunda237.Matemātikas stunda atceltaPV.Fleminga
6.Krievu valoda401.Pašvadīts mācību process-mājās (skatīt uzdoto e-klasē)(I.Tuņķele)
4.b6.Krievu valoda401.Krievu valodas stunda abām grupām; Krievu valodas stunda 2.grupai pārcelta no trešdienas, 19.10.2022.A+I.Mēduma-Bāliņa
4.c1.Klases stunda211.Dabaszinību stunda atceltaPA.Lūsiņa
6.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda abām grupām; Krievu valodas stunda 2.grupai pārcelta no trešdienas, 19.10.2022.A+I.Daugaviete-Kravale
5.a1.-9.Klase ārpus skolasL.Trauliņa, S.Balode, G.Kalvīte, G.Verovkins, D.Cinīte, D.Trēziņš, Z.Larinova, I.Baranova
5.c5.Matemātika302.AI.Ābeltiņa
6.a1.Angļu valoda011./403.Angļu valodas stunda abām grupām pārcelta uz 5.stundas laiku–>I.Barce, D.Trēziņš
3.Klases stunda237.AV.Fleminga
4.Vācu valoda401.Matemātikas stunda atcelta–>E.Groševa
4.Krievu valoda404.Matemātikas stunda atcelta–>I.Daugaviete-Kravale
5.Angļu valoda_1.grupa402.Matemātikas stunda atcelta–>D.Trēziņš
5.Angļu valoda_2.grupa403.Matemātikas stunda atcelta–>I.Barce
7.Krievu valoda/Vācu valodaKrievu un vācu valodas stunda pārcelta uz 4.stundas laiku–>E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale
6.b6.Vizuālā māksla14Matemātikas stunda atceltaPĪ.Ozola
7.Krievu valoda401.Krievu valodas stunda abām grupām; Krievu valodas stunda 1.grupai pārcelta no trešdienas, 19.10.2022.A+I.Mēduma-Bāliņa
6.c7.Krievu valoda401.Pašvadīts mācību process-mājās (skatīt uzdoto e-klasē)(I.Tuņķele)
7.a7.-8.ĢeogrāfijaGeogrāfijas stundas atceltas
7.b4.Angļu valoda303.Klases stunda pārcelta uz 7.stundas laiku; Angļu valodas stunda 1.grupai pārcelta no trešdienas, 19.10.2022.P*I.Barce
7.Klases stunda110.angļu valodas stunda 2. grupai pārcelta uz 4.stundas laiku–>I.Barce
7.c1.Matemātika_1.grupa302.Matemātikas stunda 1.grupai (pie I.Lazdiņas) atcelta
2.Matemātika_1.grupa302.Matemātikas stunda 1.grupai (pie I.Lazdiņas) atcelta
8.a1.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 6.stundas laiku–>L.Vikse
5.Krievu valoda206.Ģeogrāfijas stunda atcelta (Vācu valoda notiek kā paredzēts 8.stundas laikā)–>I.Daugaviete-Kravale
6.Latviešu valoda206.Ģeogrāfijas stunda atcelta–>L.Vikse
8.Krievu valodaKrievu valodas stunda pārcelta uz 5.stundas laiku–>I.Daugaviete-Kravale
8.b3.Datorika_2.grupa202.A+Z.Neimane
8.Krievu valoda_1.grupa401.Krievu valodas stunda 1.grupai atcelta
8.c1.-2.Ģeogrāfija210.Ģeogrāfijas stundas atceltas
8.Krievu valoda401.Krievu valodas stunda abām grupām; Krievu valodas stunda 1.grupai pārcelta no trešdienas, 19.10.2022.A+I.Mēduma-Bāliņa
9.a1.Krievu valoda_2.grupa404.Pašvadīts mācību process(I.Tuņķele)
6.Klases stunda110.Latvijas un pasaules vēsture atceltaPA.Upīte-Markuse
10.a3.Krievu valoda401.Pašvadīts mācību process(I.Tuņķele)
5.Klases stunda401.AL.Vanaga
6.Dizains un tehnoloģijas202.Stunda abām grupām kopāA+Z.Neimane
7.Teātra māksla305.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaPR.Segliņš
11.a5.Klases stunda110.AD.Stalšāne
8.Mūzika112.PI.Jansone
12.a2.Krievu valoda_2.grupa401.Pašvadīts mācību process(I.Tuņķele)
12.b2.Krievu valoda_2.grupa401.Pašvadīts mācību process(I.Tuņķele)
Žurnālistikas pulciņšplkst.15.10110.Tikšanās ar “Valmieras ziņas” redaktoruI.Auniņa