otrdiena, 2022. gada 20. decembris

otrdiena, 2022. gada 20. decembris

Stundās nav: G.Līrmane, V.Šmite, D.Stalšāne, S.Niedrīte, I.Rams, V.Zariņa, V.Fleminga, I.Upīte, A.Kārkliņa, I.Baranova, A.Upīte-Markuse, S.Balode, G.Kalvīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c1.Latviešu valoda337.AB.Sakne-Klovāne
2.Klases stunda337.AB.Sakne-Klovāne
3.Dizains un tehnoloģijas337.AB.Sakne-Klovāne
4.Dabaszinības337.AB.Sakne-Klovāne
2.a1.Klases stunda137.AI.Krieviņa
2.Matemātika137.AA.Dubulte
3.Latviešu valoda137.AL.Gredzena
2.c1.Latviešu valoda235.Sporta un veselības stunda atceltaA.Bērziņa
5.Latviešu valoda235.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuA.Bērziņa
3.b1.Klases stunda332.Mūzikas stunda atceltaG.Gaile
5.Sports un veselībastunda atceltaM.Goba
6.Angļu valoda332.stunda atceltaA.Rastene
3.c1.Angļu valoda338.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
4.a1.-2.305. Lielā zāle4.klašu kopmēģinājumsL.Gredzena, A.Kārkliņa
3.Dizains un tehnoloģijas114.AK.Antons
4.b1.-2.305. Lielā zāle4.klašu kopmēģinājumsZ.Larinova, A.Dubulte, A.Lūsiņa
4.c1.-2.305. Lielā zāle4.klašu kopmēģinājumsA.Lūsiņa, L.Trauliņa, M.Goba
5.a1.-2.Dizains un tehnoloģijas114.AL.Trauliņa
5.Angļu valoda232.Stunda visai klasei kopāA+D.Trēziņš
7.Latviešu valoda139.Stunda atcelta
5.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Upīte, M.Tiltiņa, A.Lozda, I.Kraukle, A.Jākobsons
5.c1.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
7.Datorika_2.grupa202.kabineta maiņaA.Dubulte
6.a3.-9Klase ārpus skolasA.Kārkliņa, I.Baranova, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale
6.b3.-9Klase ārpus skolasI.Branova, I.Jansone, G.Kalvīte, G.Verovkins, A.Kārkliņa, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa
6.c2.Angļu valoda232.Stunda visai klasei kopāA+D.Trēziņš
3.Matemātika110.Klases stunda pārcelta uz 5.stundas laikuA.Dubulte, K.Antons
4.Krievu valoda / Vācu valoda401. / 402.Latviešu valodas stunda atcelta; Vācu valodas stunda notiek paredzētajā laikāI.Tuņķele, E.Groševa
5.Klases stunda139.Latviešu valodas stunda atceltaK.Antons
6.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuA.Dubulte
7.Krievu valoda / Vācu valoda401Krievu valodas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Tuņķele, E.Groševa
7.a1.-2.Matemātika_1.grupa303.Matemātikas stunda 1.grupai atcelta
5.Teātra māksla112.Mūzikas stunda atceltaPA.Lozda
7.-8.Ģeogrāfija206.stunda atcelta
7.c0.-9.Klase ārpus skolasD.Cinīte, I.Lazdiņa, E.Ločmele, A.Lozda, I.Rams, G.Kalvīte, G.Verovkins
8.a1.Latviešu valoda203.Pašvadīts mācību processL.Vikse
3.Fizika211.Mūzikas stunda atceltaPE.Ločmele
4.Angļu valoda114.Klases stunda atcelta; Angļu valoda visai klasei kopāD.Trēziņš
5.Krievu valoda404.Ģeogrāfijas stunda atceltaI.Daugaviete-Kravale
Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 12.50-13.20
6.Ģeogrāfija206.Ģeogrāfijas stunda atcelta
7.Angļu valoda011./ 237.stunda abām grupām pārcelta uz 4.stundas laikuA.Rastene, D.Trēziņš
8.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
8.b1.Vizuālā māksla014.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuĪ.Ozola
2.Vizuālā māksla014.Sociālo zinību stunda atceltaĪ.Ozola
8.c1.-2.Ģeogrāfija206.stunda atcelta
4.Literatūra204.Klases stunda pārcelta uz 6.stundas laikuA.Lozda
5.Angļu valoda301.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
6.Klases stunda303.Sporta un veselības stunda atceltaI.Kraukle
7.Krievu valoda_2.grupa405.Literatūras stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Mēduma-Bāliņa, A.Lozda
8.Krievu valoda_2.grupa405.Krievu valodas stunda pārcelta uz 7.stundas laikuI.Mēduma-Bāliņa
9.a4.Klases stunda203.pašvadīts mācību processL.Vikse
5.Sports un veselībaLatviešu valodas stunda atceltaAM.Goba
7.Sports un veselībaSporta un veselības stunda pārcelta uz 5.stundas laiku
9.b2.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
4.Latviešu valoda109.Klases stunda atceltaPI.Lancmane
9.c4.Fizika211.Klases stunda atceltaE.Ločmele
7.Fizika211.Fizikas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuE.Ločmele
8.Fizika211.Fizikas stunda pārcelta uz 19.12.2022.E.Ločmele
10.b5.Klases stunda204.gatavošanās Ziemassvētku priekšnesumam-pašvadīti
11.b4.Klases stunda302.kabineta maiņaZ.Neimane
12.a1.Projekta darbs112.Stunda atcelta
6.Dizains un tehnoloģijas II203.Stunda atcelta
no 7.st.Latviešu valoda II201.Izmēģinājuma eksāmensZ.Neimane, I.Glužģe, A.Jaunzems
12.b1.Projekta darbs112.Stunda atcelta
5.Matemātika II304.Klases stunda atceltaAI.Segliņa
6.Matemātika II304.AI.Segliņa
7.Matemātika II304.Matemātikas stunda pārcelta uz 5.stundas laiku
6.-7.Dizains un tehnoloģijas II203.Stunda atcelta
12.ano 13.50Latviešu valoda II201.Izmēģinājuma eksāmensZ.Neimane
4.abc 08.30-10.00Lielā zālekopmēģinājumsI.Aizupiete, L.Vanaga, L.Vikse, L.Gredzena, Z.Larinova, A.Lūsiņa
Jauniešu koris10.10-10.50Lielā zālekopmēģinājumsI.Jansone, I.Aizupiete
11.00-12.30Lielā zāle7.-8. klašu ģenerālmēģinājumsL.Vanaga, R.Segliņš, L.Vikse, I.Jansone