otrdiena, 2022. gada 24. maijs

otrdiena, 2022. gada 24. maijs

Stundās nav: I.Baranova, I.Segliņa, I.Grāvīte, R.Segliņš, L.Vikse, VŠmite, Z.Neimane, L.Drande (no plkst.12.00), I.Kraukle, I.Lazdiņa, I.Grabe, M.Liepiņa, A.Niedrīte (no 2.st.), L.Trauliņa, S.Balode, D.Trēziņš, A.Jākobsons, I.Lancmane, S.Allika, I.Daugaviete-Kravale, I.Apine, U.Ābeltiņš, G.Grīva, D.Stalšāne, E.Groševa, A.Rastene, I.Upīte, S.Priede, S.Baumane (no 3.st.), I.Liepiņa (no 3.st.), M.Tiltiņa (3.-5.st.), I.Barce (no 3.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.-9.Klase ārpus skolasS.Priede, Z.Larinova
1.c2.Matemātika237.Angļu valodas stunda atceltaPA.Bērziņa
2.a3.Mūzika139.Kabineta maiņaI.Aizupiete
2.b4.Mūzika332.Kabineta maiņaI.Aizupiete
3.a5.Matemātika133.Angļu valodas stunda atceltaPG.Baltā
3.c2.Mūzika337.Kabineta maiņaI.Aizupiete
4.Matemātika337.Angļu valodas stunda abām grupām atceltaS.Niedrīite
6.Matemātika337.matemātikas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuS.Niedrīite
4.a1.-9.Klase ārpus skolasL.Trauliņa, A.Kārkliņa
4.b2.Klases stunda138.AK.Antons
3.Sociālās zinības un vēsture138.AK.Antons
5.Mūzika138.Kabineta maiņaI.Aizupiete
4.c1.-9.Klase ārpus skolasM.Liepiņa, A.Niedrīte, G.Verovkins, G.Kalvīte
5.a1.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuA.Kārkliņa
3.Latviešu valoda235.latviešu valodas stunda atceltaA.Kārkliņa
6.Datorika_2.grupa201.Datorikas stunda 2.grupai atcelta
5.b1.Datorika201./202.Angļu valodas stunda atceltaP*G.Grīva
2.Klases stunda010.AI.Jansone
5.Datorika_1.grupa201.Datorikas stunda 1.grupai atcelta
5.Dizains un tehnoloģijas_2.grupa010.Dizaina un tehnoloģiju stunda 2.grupai atcelta
6.Literatūra010.Literatūras stunda atcelta
7.Literatūra010.Literatūras stunda atcelta
5.c3.-7.Klase ārpus skolas projekta “Latvijas Skolas soma” ietvarosS.Baumane, A.Rebinka
6.a1.Matemātika109.Matemātikas stunda atcelta
3.-5.Klase ārpus skolasM.Tiltiņa, I.Glužģe
6.Dabaszinības109.Dabaszinību stunda atcelta
6.b1.Angļu valoda402.Angļu valodas stunda abām grupām kopāI.Barce
3.-8.Klase ārpus skolas projekta “Latvijas Skolas soma” ietvarosI.Barce, A.Lozda
6.c1.Angļu valoda_1.grupa203.Angļu valodas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuI.Liepiņa
2.Angļu valoda203.Angļu valodas stunda abām grupām kopā; Klases stunda pārcelta uz 3.stundas laikuI.Liepiņa, A.Rebinka, S.Kārkliņa
3.-8.Klase ārpus skolas projekta “Latvijas Skolas soma” ietvarosI.Liepiņa
7.a1.Matemātika114.AG.Līrmane
2.Teātra māksla114.Matemātikas stunda atcelta; Teātra mākslas stunda pārcelta no piektdienas, 27.05.2022.P*A.Lozda
4.Vizuālā māksla114.ģeogrāfijas stunda atceltaPĪ.Ozola
5.Ģeogrāfija114.Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 11.20-11.50; ģeogrāfijas stunda atcelta
6.Bioloģija114.bioloģijas stunda atcelta
7.b1.Matemātika104.kabineta maiņaA.Rebinka
2.Matemātika104.kabineta maiņaA.Rebinka
3.Teātra māksla104.Klases stunda pārcelta uz 4.st.laiku; Teātra mākslas stunda pārcelta no piektdienas, 27.05.2022.P*A.Lozda
4.Klases stunda104.Literatūras stunda atceltaL.Vanaga
Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 11.20-11.50
5.Sports un veselība104.Literatūras stunda atceltaPI.Rams
6.Angļu valoda302./403.Angļu valodas stunda abām grupām atcelta
7.Angļu valoda302./403.Angļu valodas stunda abām grupām atcelta
7.c1.-9.Klase ārpus skolasI.Kraukle, I.Glužģe, I.Tuņķele
8.a1.-9.Klase ārpus skolasL.Vikse, I.Tuņķele, A.Rebinka
8.b1.-9.Klase ārpus skolasV.Šmite, I.Rams
8.c1.Vācu valoda404.Vācu valodas stunda atcelta
1.Krievu valoda115.Krievu valodas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuI.Mēduma-Bāliņa
2.Krievu valoda115.Sociālo zinību stunda atcelta; (Vācu valodas grupai stunda brīva)I.Mēduma-Bāliņa
5.Matemātika115.AI.Ābeltiņa
10.a1.-9.Klase ārpus skolasI.Grāvīte, R.Segliņš, I.Glužģe, Ī.Ozola, I.Mēduma-Bāliņa, A.Lozda, M.Goba, Z.Larinova
10.b1.-2.Vēsture un sociālās zinātnesPašvadīts mācību process-mājāsI.Grāvīte
3.Vācu valodaVācu valodas stunda atcelta
3.Krievu valoda_1.grupa211.krievu valodas stunda 1.grupai (pie I.Tuņķeles) pārcelta uz 211.kabinetuI.Tuņķele
4.Literatūra110.Kabineta maiņa; Literatūras stunda pārcelta no 26.05.2022.; Klases stunda atceltaP*A.Lozda
5.Kultūras pamati110.Kabineta maiņaĪ.Ozola
6.Fizika110.Kabineta maiņaJ.Čeksters
7.Fizika110.Kabineta maiņaJ.Čeksters
8.Sports un veselībaA+Z.Larinova, M.Goba
9.Publiskā uzstāšanās110.Kabineta maiņaA.Lozda
9.klases09.45-13.25Valsts pārbaudes darbs latviešu valodā – rakstu daļa (1.grupa)204.Ierašanās klasē no 09.50!D.Stalšāne
9.klases09.45-13.25Valsts pārbaudes darbs latviešu valodā – rakstu daļa (2.grupa)302.Ierašanās klasē no 09.50!E.Groševa
9.klases09.45-13.25Valsts pārbaudes darbs latviešu valodā – rakstu daļa (3.grupa)304.Ierašanās klasē no 09.50!A.Rastene
9.klases09.45-13.25Valsts pārbaudes darbs latviešu valodā – rakstu daļa (4.grupa)303.Ierašanās klasē no 09.50! Skolēniem ar atbalsta pasākumiem – papildlaiks.I.Upīte
11.klases09.45-14.40CE matemātikā (optimālais līmenis) – 1.grupa205.Ierašanās klasē no 09.50!I.Lancmane, I.Jančevska
11.klases09.45-14.40CE matemātikā (optimālais līmenis) – 2.grupa206.Ierašanās klasē no 09.50!S.Allika, K.Cīrule
11.klases09.45-14.40CE matemātikā (optimālais līmenis) – 3.grupa210.Ierašanās klasē no 09.50!I.Daugaviete-Kravale, M.Bula