otrdiena, 2022. gada 27. septembris

otrdiena, 2022. gada 27. septembris

Stundās nav: Ī.Ozola, V.Fleminga, I.Daugaviete-Kravale, B.Sakne-Klovāne, L.Vikse, I.Miglava (1.-2. st.),G.Kalvīte, Z.Neimane (no 4.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

Dzejas dienas Valmieras Viestura vidusskolā – 4.-5.klasēm

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a2.Mūzika205.Klases stunda atceltaPI.Aizupiete
3.b2.-4.Klase ārpus skolasG.Gaile
4.a3.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.AD.Stalšāne
4.b5.Latviešu valoda203.Kabineta maiņaA.Lūsiņa
4.c6.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda pie I.Daugavietes-Kravales atcelta
5.a1.Dizains un tehnoloģijas114.Dizaina un tehnoloģiju stunda 1.grupai (pie G.Kalvītes) atcelta
2.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.AL.Trauliņa
5.b2.Klases stunda014.Vizuālās mākslas stunda atceltaPI.Upīte
6.Sports un veselība232.Dzejas dienu aktivitāteA.Jākobsons
6.a7.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda pie I.Daugavietes-Kravales atcelta
6.b5.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.AD.Stalšāne
7.ano 5.stDzejas dienu pasākumāI.Jansone, M.Liepiņa, S.Balode
7.b6.Latviešu valoda110.Kabineta maiņaM.Tiltiņa
7.c6.Bioloģija210.Bioloģijas stunda pārcelta no ceturtdienas, 29.09.2022.; Vizuālās mākslas stunda atceltaP*M.Liepiņa
7.Vizuālā māksla014.Vizuālās mākslas stunda atcelta
8.Angļu valoda_2.grupaAngļu valodas stunda pārcelta uz ceturtdienu, 29.09.2022. (1.st.)D.Cinīte
8.a1.Latviešu valoda203.Latviešu valodas stunda atcelta
4.Klases stunda114.AE.Groševa
8.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda pie I.Daugavietes-Kravales atcelta
8.b1.Vizuālā māksla014.Vizuālās mākslas stunda atcelta
2.Sociālās zinības203.Sociālo zinību stunda atcelta
9.a1.-9.Klase ārpus skolasL.Vikse
E.Groševa, I.Tuņķele, S.Allika, I.Grāvīte, I.Rams
9.c3.Fizika211.Sociālo zinību stunda atceltaE.Ločmele
8.Fizika211.Fizikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuE.Ločmele
10.a6.Dizains un tehnoloģijas_2.grupa201.Dizaina un tehnoloģiju stunda 2. grupai pie Z.Neimanes atcelta
10.b3.Krievu valoda405.Krievu valodas stunda abām grupām kopāA+I.Mēduma-Bāliņa
11.a1.-2.306./305.gatavošanās izrādei; Latviešu valodas stundas atceltasR.Segliņš, A.Lozda
3.305.Izrāde “Alfons Trīcvaidziņš”; Angļu valodas stunda atceltaR.Segliņš, I.Barce, I.Glužģe
4.305.Izrāde “Alfons Trīcvaidziņš”; Matemātikas stunda atceltaR.Segliņš, I.Segliņa
5.-9.306.stundas pēc izrādēm atceltas, gatavošanās atklātajai nodarbībai 28.09.2022.R.Segliņš, I.Grāvīte,
M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova, I.Jansone, A.Jaunzems
11.b4.Matemātika304.Klases stunda atceltaPI.Segliņa
12.a3.Ķīmija113.Kultūra un mākslas stunda atcelta; Ķīmijas stunda pārcelta no ceturtdienas, 29.09.2022. (7.st.)P*S.Allika
4.Kultūra un māksla014.Kultūras un mākslas stunda atcelta
5.Klases stunda014.Klases stunda kopā ar 12.b klasiAG.Līrmane
5.-7.st.KamīnZ.Dzejas dienu pasākums 4.-5.klasēm7.a, M.Tiltiņa
5.-7.st.BibliotēkaDzejas dienu pasākums 4.-5.klasēm7.a, M.Tiltiņa
5.-7.st.104.Dzejas dienu pasākums 4.-5.klasēm7.a, M.Tiltiņa
5.-7.st.114.Dzejas dienu pasākums 4.-5.klasēm7.a, M.Tiltiņa