otrdiena, 2022. gada 8. februāris

otrdiena, 2022. gada 8. februāris

Stundās nav: S.Balode, G.Līrmane, V.Zariņa, A.Upīte-Markuse, I.Krieviņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.abc

Brīvlaiks (07.02.-11.02.2022.)

2.c1.Klases stunda338.AA.Bērziņa
2.Matemātika338.AA.Bērziņa
4.Latviešu valoda338.AA.Bērziņa
5.Vizuālā māksla338.AS.Niedrīte
3.a

Valsts diagnosticējošā darba latviešu valodā mutvārdu daļa – individuāli pēc skolotājas izveidota saraksta

G.Baltā, S.Priede, A.Rastene, I.Liepiņa
5.a4.Dabaszinības235.Literatūras stunda atcelta; Bioloģijas stunda pārcelta no trešdienas, 09.02.2022.P*M.Liepiņa
6.b4.-5.

Valsts diagnosticējošā darba latviešu valodā mutvārdu daļa

A.Lozda, I.Baranova
7.a4. (10.50-11.30)Krievu valoda114.Mainīts stundas laiks; Ģeogrāfijas stunda atcelta; Krievu valodas stunda pārcelta no trešdienas, 09.01.2022.P*I.Daugaviete-Kravale
5. (11.40-12.10)Matemātika114.Mainīts stundas laiks; Ģeogrāfijas stunda atceltaI.Lazdiņa
7.MatemātikaStunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Lazdiņa
7.c4. (10.40-11.30)Matemātika304.Mainīta stundu secība un stundu sākuma/beigu laikiI.Kraukle, M.Liepiņa
5. (11.40-12.20)Bioloģija304.M.Liepiņa, I.Kraukle
6. (12.30-13.00)Matemātika304.I.Kraukle
8.a7.Ķīmija211.Ķīmijas stunda pārcelta no trešdienas, 09.02.2022.
9.b1.Klases stundaStunda pārcelta uz 5.stundas laiku
5.Klases stunda204.Matemātikas stunda atceltaAI.Apinīte
11.b4.Dizains un tehnoloģijas303.Dizaina un tehnoloģiju stunda pārcelta no trešdienas, 09.02.2022.P*D.Stalšāne
6.Angļu valoda303.Matemātikas stunda atcelta; Angļu valodas stunda pārcelta no pirmdienas, 14.02.2022.P*I.Glužģe
7.Angļu valoda303.Matemātikas stunda atcelta; Angļu valodas stunda pārcelta no pirmdienas, 14.02.2022.P*I.Glužģe
12.a3.Matemātika303.Matemātikas stunda atcelta