otrdiena, 2023. gada 11. aprīlis

otrdiena, 2023. gada 11. aprīlis

Stundās nav: A.Dubulte, G.Gaile, I.Mēduma-Bāliņa, I.Miglava, D.Stalšāne (no 7.st.), A.Upīte-Markuse, L.Vanaga

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a1.Matemātika336.AA.Niedrīte
2.Matemātika336.AI.Upīte
3.Latviešu valoda336.AV.Fleminga
4.Dabaszinības336.AI.Upīte
5.Mūzika205.I.Aizupiete
6.Dizains un tehnoloģijas336.AI.Upīte
3.b1.Dabaszinības332.AA.Bērziņa
2.Klases stunda332.AI.Zūle-Kaibe
3.Latviešu valoda332.AB.Sakne-Klovāne
4.Matemātika332.AI.Ābeltiņa
6.Dizains un tehnoloģijas332.Stunda atcelta
4.b6.Krievu valoda_1405.Krievu valodas stunda pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
5.b7.Datorika_1202.Stunda atcelta
6.b7.Krievu valoda_1405.Krievu valodas stunda pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
6.c4.Matemātika302.AK.Antons
5.Matemātika302.AK.Antons
7.b4.Klases stunda211.Kabineta maiņaI.Barce
5.Literatūra104.Latviešu valodas stunda pārcelta uz trešdienu, 12.04.2023.P*M.Tiltiņa
7.c1.Matemātika_1302.1.grupai stunda pārcelta uz 06.04.2023. (Mat_4 stunda notiek)I.Lazdiņa
8.c8.Krievu valoda_2405.Krievu valodas stunda pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
9.c1.Krievu valoda405.Stunda atcelta
4.Klases stunda110.Kabineta maiņaI.Rams
10.a4.Sports un veselība401.Vidzemes augstskolas nodarbība “Nākotnes skola” karjeras izglītības ietvaros;
plkst.11.10 tikšanās Lielajā zāle
D.Stalšāne, M.Goba, A.Jākobsons
5.Klases stunda401.D.Stalšāne
10.b1.Latviešu valoda204.Stunda atcelta
3.Krievu valoda404.Stunda abām grupām kopāA+I.Daugaviete-Kravale
4.Sports un veselība402.Vidzemes augstskolas nodarbība “Nākotnes skola” karjeras izglītības ietvaros;
plkst.11.10 tikšanās Lielajā zāle
D.Stalšāne, M.Goba, A.Jākobsons
5.Klases stunda402.D.Stalšāne
11.b4.Matemātika304.Klases stunda atcelta; Matemātikas stunda pārcelta no trešdienas, 19.04.2023.P*I.Segliņa
no 7.stKlase ārpus skolasD.Stalšāne, M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova, A.Jaunzems
12.a2.Krievu valoda_1405.Krievu valodas stunda pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
7.Dizains un tehnoloģijas II109.pašvadīts mācību processD.Stalšāne
12.b2.Krievu valoda_1405.Krievu valodas stunda pie sk.I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
7.Dizains un tehnoloģijas II109.pašvadīts mācību processD.Stalšāne