otrdiena, 2023. gada 17. oktobris

otrdiena, 2023. gada 17. oktobris

Stundās nav: K.Antons (no 6.st.), I.Krieviņa, S.Krumholce, L.Vanaga (no 6.st.), Z.Švēde (3.-4.), I.Miglava, U.Točs

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a2.Latviešu valoda336.D.Jaunbērziņa
3.Latviešu valoda336.D.Jaunbērziņa
4.Klases stunda336.D.Jaunbērziņa
5.Matemātika336.D.Jaunbērziņa
4.a1.Teātra māksla305.Teātra mākslas stunda atcelta
4.b1.Klases stunda110.Karjeras nedēļas nodarbība, Sports un veselība stunda atceltaL.Vanaga
2.Sociālās zinības232.Teātra mākslas stunda atcelta, Sociālo zinību stunda pārcelta no ceturtdienas 19.10.2023.L.Gredzena
6.Dabaszinības139.Matemātikas stunda pārcelta uz ceturtdienu, 19.10.2023.P*I.Baranova
4.c1.Dabaszinības139.AI.Baranova
2.Dabaszinības139.AI.Baranova
3.Matemātika237.AA.Kārkliņa
6.Angļu valoda232.Teātra mākslas stunda atceltaPV.Šmite
5.a6.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz ceturtdienu, 12.10.2023.
5.c2.Dabaszinības211.Kabineta maiņa L.Trauliņa
7.a3.Klases stunda104.Teātra mākslas stunda atceltaI.Zūle-Kaibe
7.b3.-4.Latvijas un pasaules vēstureKlase ārpus skolasZ.Švēde, I.Amoliņa
7.c4.Klases stunda104.Karjeras nedēļas nodarbība, Teātra mākslas stunda atceltaD.Stalšāne
no 6.st.Klase ārpus skolasL.Vanaga, K.Antons, E.Groševa, I.Tuņķele
8.b4.Datorika_1.grupa201.AG.Grīva
8.c5.Datorika_1.grupa201.AG.Grīva
9.c7.Angļu valoda_2.grupaAngļu valodas stunda 2.grupai (pie sk.A.Rastenes) pārcelta uz 06.10.2023.
10.a1.Sports un veselībaPašvadīts mācību processA.Jākobsons
2.Vācu valoda/Krievu valodaPašvadīts mācību processE.Groševa, I.Daugaviete-Kravale, I.Mēduma-Bāliņa
8.-9.Dizains un tehnoloģijasDizaina un tehnoloģiju stunda atcelta
10.b6.Dizains un tehnoloģijas_2.grupa201.2.grupai (pie sk.S.krumholces) pašvadīts mācību process; Uzdoto skatīt google classroomS.Krumholce
11.a1.Angļu valodaPašvadīts mācību processI.Barce, A.Rastene
2.Latviešu valodaPašvadīts mācību processI.Lancmane
11.b7.Matemātika304.Klases stunda pārcelta uz piektdienu, 20.10.2023.I.Segliņa, A.Upīte-Markuse
12.a1.MatemātikaPašvadīts mācību processI.Segliņa
2.Sports un veselībaPašvadīts mācību processA.Jākobsons, Z.Larinova
1.-2.Olimpiāde210.Bioloģijas olimpiāde 9.klasēmS.Allika