otrdiena, 2023. gada 30. maijs

otrdiena, 2023. gada 30. maijs

Stundās nav: I.Aizupiete, S.Allika, I.Lancmane, I.Lazdiņa, M.Liepiņa, A.Lozda, A.Upīte-Markuse, L.Vikse

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a3.Latviešu valoda133.->G.Baltā
5.Latviešu valoda133.Stunda pārcelta uz 3.stundas laikuG.Baltā
1.b1.Latviešu valoda133.Mūzikas stunda atceltaPA.Niedrīte
1.c5.Latviešu valodaStunda atceltaS.Niedrīte, A.Bērziņa
6.Angļu valodaStunda atceltaA.Rastene
2.a1.Latviešu valoda137.Sporta un veselības stunda atceltaPV.Zariņa, Z.Larinova
5.Angļu valodaStunda atceltaA.Rastene, I.Liepiņa
2.b1.Sociālās zinības236.Sporta un veselības stunda atceltaPS.Priede, D.Cinīte
3.Latviešu valoda236.Angļu valodas stunda atcelta->S.Priede, D.Cinīte, I.Liepiņa
5.Latviešu valodaStunda pārcelta uz 3.stundas laikuA.Rastene, I.Liepiņa
2.c4.Sociālās zinības235.Angļu valodas stunda atceltaPA.Bērziņa, A.Rastene, I.Liepiņa
3.a5.MūzikaMūzikas stunda atcelta
3.b5.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atceltaM.Goba
6.Dizains un tehnoloģijasDizaina un tehnoloģiju stunda atceltaG.Gaile
3.c5.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda atceltaI.Krieviņa
6.Dizains un tehnoloģijasDizaina un tehnoloģiju stunda atceltaI.Krieviņa
4.a4.Matemātika237.Dabaszinību stunda atcelta->A.Kārkliņa
5.Klases stunda201. / 202.Matemātikas stunda pārcelta uz 4.stundas laiku; CSDD eksāmensA.Kārkliņa
6.Vācu valodastunda atceltaE.Groševa
4.b2.Dabaszinības210.Mūzikas stunda atcelta->L.Trauliņa
5.DabaszinībasStunda pārcelta uz 2.stundas laikuL.Trauliņa
plkst.13.00Klases stunda201. / 202.CSDD eksāmens; 2. svešvaloda atceltaZ.Larinova, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Tuņķele
4.c1.Angļu valoda115.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
4.Matemātika232.Klases stunda atcelta->A.Lūsiņa
5.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuA.Lūsiņa
6.Vācu valoda / Krievu valodaStunda atceltaE.Groševa, I.Daugaviete-Kravale, I.Tuņķele
5.a3.Klases stunda113.Kabineta maiņaL.Trauliņa
4.Klases stunda113.Latviešu valodas stunda atceltaPL.Trauliņa, I.Baranova
5.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda atceltaI.Baranova
5.b4.Dizains un tehnoloģijas114./157.Literatūras stunda atcelta->G.Kalvīte, G.Verovkins
5.Dizains un tehnoloģijasStunda pārcelta uz 4.stundas laikuG.Kalvīte, G.Verovkins
6.Dizains un tehnoloģijasStunda atceltaG.Kalvīte, G.Verovkins
7.DatorikaStunda atceltaA.Dubulte
5.c1.-9.Klase ārpus skolasM.Liepiņa, I.Lazdiņa, G.Kalvīte, G.Verovkins, I.Jansone, Ī.Ozola
6.a5.DabaszinībasStunda atceltaS.Balode
6.Sports un veselībaStunda atceltaA.Jākobsons
7.Vācu valoda / Krievu valodaStunda atceltaE.Groševa, I.Daugaviete-Kravale
6.b1.-2.Latviešu valoda139.Dabaszinību stunda atceltaPI.Baranova
4.Literatūra139.Matemātikas stunda atceltaPI.Baranova
5.Angļu valodaStunda atceltaI.Barce, D.Trēziņš
6.Sports un veselībaStunda atceltaA.Jākobsons
7.Vācu valoda / Krievu valodaStunda atceltaE.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa
6.c5.MatemātikaStunda atceltaA.Dubulte
6.Latviešu valodaStunda atceltaI.Baranova
7.Vācu valoda / Krievu valodaStunda atceltaE.Groševa, I.Tuņķele
7.a1.Matemātika303.Stunda visai klasei kopāA+G.Līrmane
2.Klases stunda104.preventīva nodarbība “Nevardarbīga komunikācija”->M.Tiltiņa
4.Latviešu valoda104.Klases stunda pārcelta uz 2.stundas laiku->M.Tiltiņa
5.ĢeogrāfijaStunda atceltaS.Balode
6.BioloģijaStunda atceltaM.Liepiņa
7.-8.Angļu valoda / DatorikaStunda atceltaI.Liepiņa, S.Krumholce
7.b1.Matemātika301.Stunda visai klasei kopāA+I.Kraukle
4.Klases stunda115.preventīva nodarbība “Nevardarbīga komunikācija”I.Barce
5./6.Latviešu valodaStunda atceltaM.Tiltiņa
7.Angļu valodaStunda atceltaI.Barce
7.c1.MatemātikaStunda abām grupām pārcelta uz 2.stundas laiku V.Šulte
2.Matemātika302.Mūzikas stunda atceltaA+V.Šulte
4.Klases stunda110.Kabineta maiņaD.Cinīte
5.-6.Datorika / Angļu valodaStunda atceltaS.Krumholce, D.Cinīte
7.ĢeogrāfijaStunda atceltaS.Balode
8.Latviešu valodaStunda pārcelta uz 2.stundas laikuA.Lozda
8.a (attālināti)2.Matemātika_1Stunda pie I.Lazdiņas atcelta
2.Matemātika_4pašvadīts mācību processV.Šulte
3.Mūzikapašvadīts mācību processI.Jansone
4.Klases stundapašvadīts mācību processG.Kalvīte
5.Latviešu valodaStunda atceltaL.Vikse
6.Latvijas un pasaules vēstureStunda atceltaI.Grāvīte
7.Angļu valodaStunda atceltaA.Rastene, D.Trēziņš
8.Vācu valoda / Krievu valodaStunda atceltaE.Groševa, I.Daugaviete-Kravale
8.b1.-9.Klase ārpus skolasS.Allika, I.Segliņa, V.Šulte, A.Rastene, D.Trēziņš, I.Lancmane, E.Groševa, I.Tuņķele
8.c2.Matemātika301.Stunda visai klasei kopāA+I.Kraukle
3.Literatūra301.preventīva nodarbība “Nevardarbīga komunikācija”I.Kraukle
5.Angļu valodaStunda atceltaV.Šmite, I.Glužģe
6.Sports un veselībaStunda atceltaI.Rams
7.BioloģijaStunda atceltaM.Liepiņa
8.Vācu valoda / Krievu valodaStunda atceltaE.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa
10.a2.Angļu valoda115.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
5.Klases stundaStunda atceltaI.Tuņķele
6.Teātra mākslaStunda atceltaR.Segliņš
7.Sociālās zinības un vēstureStunda atceltaI.Grāvīte
8.MatemātikaStunda atceltaG.Līrmane
10.b1.-9.Klase ārpus skolasA.Upīte-Markuse, I.Grabe, S.Krumholce, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Daugaviete-Kravale, M.Goba, A.Jākobsons, I.Barce, D.Trēziņš