otrdiena, 2023.gada 31.oktobris

otrdiena, 2023.gada 31.oktobris

Stundās nav: I.Krieviņa, M.Tiltiņa, L.Bērtulsone, I.Aizupiete (no 2.st.), B.Sakne-Klovāne, I.Zūle-Kaibe (1.-2.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a3.Latviešu valoda133.Mūzikas stunda nenotiekPG.Baltā
6.Koris112.Koris nenotiek
2.b6.Koris112.I.Jansone
2.c2.Dabaszinības337.Mūzikas stunda nenotiekPS.Niedrīte
6.Koris112.I.Jansone
3.b5.Matemātika236.Mūzikas stunda nenotiekPS.Priede
4.a4.Klases stunda205.Mūzikas stunda nenotiek, Klases stunda pārcelta no 5.stundas->A.Kārkliņa
4.b6.Dabaszinības139.Matemātikas stunda pārcelta uz ceturtdienu, 02.11.2023.P*I.Baranova
4.c1.Dabaszinības139.AI.Baranova
2.Dabaszinības139.AI.Baranova
3.Matemātika237.AA.Kārkliņa
5.b6.DabaszinībasDabaszinības stunda nenotiek, notika 30.10.2023.L.Trauliņa
5.c2.Vizuālā māksla014.Dabaszinības stunda nenotiekPĪ.Ozola
6.b3.Klases stunda203.Literatūras stunda nenotiekPI.Upīte
6.c2.Dabaszinības203.Latviešu valodas stunda nenotiek, Dabaszinību stunda pārcelta no 03.11.2023.P*M.Liepiņa
7.a0.KorisKoris atceltsI.Jansone
7.a1.-2.stKlase ārpus skolasI.Amoliņa, I.Zūle-Kaibe
8.a1.-9.Skolēnu grupa ārpus skolas*7 skolēni dodas uz erudīcijas spēli “Gudrs, vēl gudrāks”, *pārējie skolēni apmeklē mācību stundas pēc sarakstaM.Tiltiņa
8.a5.Ģeogrāfija203.Latviešu valodas stunda atcelta, Ģeogrāfijas stunda pārcelta no trešdienas 01.11.2023.P*S.Balode
8.a6.Klases stunda203.PD.Stalšāne
8.b1.Latviešu valoda203.Latviešu valodas stunda atcelta
9.b2.Angļu valoda_1.grupa011.Kabineta maiņaA.Rastene
9.c1.Fizika210.Fizikas stunda nenotiek, notika 30.10.2023.V.šulte
10.b1.Finanšu pratības nodarbība tiešsaistē109.Norādītajā kabinetā ierodas no 08.50-08.55I.Tuņķele
2.109.I.Tuņķele
3.109.I.Grāvīte
4.109.V.Šulte
11.a2.Latviešu valoda401.Kabineta maiņaI.Lancmane
11.a3.Literatūra401.Kabineta maiņaI.Lancmane
11.a7.Ģeogrāfija206.Ģeogrāfijas stunda atcelta
11.b1.Finanšu pratības nodarbība tiešsaistē113.Norādītajā kabinetā ierašanās no 08.50-08.55I.Grabe
2.113.I.Grabe
3.113.I.Grabe
4.113.I.Grabe
12.a1.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 6.st.I.Segliņa
3.Krievu valoda405.Krievu valoda 2.grupai pašvadīts mācību processI.Mēduma- Bāliņa
6.Matemātika206.->I.Segliņa
6.Ģeogrāfija206.Ģeogrāfijas stunda atcelta
12.b1.Finanšu pratības nodarbība tiešsaistē211.Norādītajā kabinetā ierašanās no 08.50-08.55D.Stalšāne
2.211.D.Stalšāne
3.211.I.Mēduma-Bāliņa
4.211.I.Mēduma-Bāliņa
8.Ģeogrāfija206.Ģeogrāfijas stunda atcelta
9.Ģeogrāfija206.Ģeogrāfijas stunda atcelta