otrdiena, 2024.gada 13.februāris

otrdiena, 2024.gada 13.februāris

Stundās nav: I.Grāvīte, I.Baranova (4.-5.st.), L.Trauliņa, B.Sakne-Klovāne, V.Fleminga, D.Jaunbērziņa, S.Priede (no 5.st.), L.Aizkalniete, L.Vanaga (no 4.st.), K.Antons (no 4.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.bno 5.st.Klase ārpus skolasS.Priede, A.Rastene, I.Liepiņa
3.c4.Klases stunda235.Z.Gailīte
6.Matemātika (F.)235.Z.Gailīte
4.b2.Karjeras nodarbība139.Teātra māksla stunda pārcelta uz 4.stunduPL.Vanaga, U.Točs
4.Teātra māksla305.Teātra māksla stunda pārcelta no 2.stundas, Latviešu valodas stunda pārcelta uz 5.stundu->U.Točs
5.Latviešu valoda139.Latviešu valodas stunda pārcelta no 4.stundas, Klases stunda pārcelta uz 2.stundu->I.Baranova
5.b2.Literatūra210.Dabaszinību stunda atcelta, Literatūras stunda pārcelta no 16.02.2024.P*A.Lūsiņa
6.a5.Sports un veselībaKlases stunda atcelta, Sports un veselība stunda pārcelta no 6.stundas->I.Rams
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 5.stundu->I.Rams
7.a5.Matemātika_3301.AL.Liepa
Matemātika_4Kabineta maiņa
7.b5.Matemātika_3301.AL.Liepa
Matemātika_4Kabineta maiņa
7.cno 4.st.Klase ārpus skolasL.Vanaga, K.Antons, U.Točs, G.Līrmane, I.Lazdiņa, L.Aizkalniete, L.Liepa, E.Groševa, I.Tuņķele, I.Grāvīte
8.a2.Matemātika_3304.Patstāvīgais darbsAA.Upīte-Markuse
8.b2.Matemātika_3304.Patstāvīgais darbsAA.Upīte-Markuse
3.Latviešu valoda110.Ķīmijas stunda atcelta, Latviešu valodas stunda pārcelta no pirmdienas 12.02.2024.P*M.Tiltiņa
4.Sports un veselībaĶīmijas stunda atcelta, Sports un veselība stunda pārcelta no 7.stundas->A.Jākobsons
7.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 4.stundu->A.Jākobsons
8.c2.Matemātika_3304.Patstāvīgais darbsAA.Upīte-Markuse
6.Klases stunda109.Kabineta maiņaD.Cinīte
9.a3.-4.Matemātika_4302.Kabineta maiņaAI.Lazdiņa
9.b3.-4.Matemātika_4302.Kabineta maiņaAI.Lazdiņa
9.c1.FizikaFizikas stunda pārcelta uz 6.stundu->V.Šulte
3.-4.Matemātika_4302.Kabineta maiņaAI.Lazdiņa
5.Klases stunda110.Sociālās zinības stunda atcelta, Klases stunda pārcelta no 8.stundas ->I.Kraukle
6.Fizika211.Ķīmijas stunda atcelta, Fizikas stunda pārcelta uz 6.stundu->V.Šulte
7.ĶīmijaĶīmijas stunda atcelta
8.Klases stundaKlases stunda pārcelta uz 5.stundu->I.Kraukle
11.a2.Matemātika I110.Sociālās zinības un vēsture stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no ceturtdienas 15.02.2024.P*G.Līrmane
3.Teātra māksla306.Sociālās zinības un vēsture stunda atceltaPR.Segliņš
12.a6.Ģeogrāfija I110.Klases stunda atcelta, Ģeogrāfijas stunda pārcelta no 9.stundas->L.Bērtulsone
7.Teātra māksla II306.Projekta darbs stunda atcelta, Teātra māksla stunda pārcelta no 8.stundas->R.Segliņš
8.Teātra māksla IITeātra mākslas stunda pārcelta uz 7.stundu->R.Segliņš
9.Ģeogrāfija IĢeogrāfijas stunda pārcelta uz 6.stundu->L.Bērtulsone