Panākumi Ekonomikas olimpiādē

10.-12.klašu Valmieras novada ekonomikas olimpiādē Viesturskolu pārstāvēja trīs skolēni, un visi ieguva novērtējumu.

3.vieta Jānim Līdacim (12.b), Atzinība Jurģim Zommeram (12.b) un Dāvim Danielam Savaļniekam (12.b).

Paldies skolotājai Intai Grabei par skolēnu sagatavošanu novada olimpiādei.