Pēdējais zvans

Skan skolas zvans…

Laiks apstājies! Tik mazu brīdi vēl

Ļauj atmiņām kā kaijām pāri gadiem traukt…

 
Šodien skolā izskan PĒDĒJAIS ZVANS 12.klašu absolventiem!
Priekšā atbildīgs darbs, veiksmīga eksāmenu kārtošana! Lai jums veicas, un lai izturība un spēks gan eksāmenu vadītājiem, gan labotājiem! 
Lai radoša un patīkama satraukuma pilns šis laiks! 
Ticiet un Jums izdosies!
 
Skolas kolektīvs!