PIEKTDIENA, 2019.gada 29.novembris

Stundu izmaiņas

PIEKTDIENA, 2019.gada 29.novembris

Stundās nav: I.Barce, A.Dubulte, D.Stalšāne, S.Balode, Dz.Grava, I.Jurka G.Gaile (no 6.st.), G.Kalvīte(1.-2.st.), L.Gacka

 

3.c klase ekskursijā (I.Jurka)

L.Gacku teātra pulciņā aizvieto A.Lozda

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b 1.-2. Sports (VOC) VOC Pavada sporta skolotājs V.Beķeris A* V.Beķeris
4.   336. Pusdienas A A.Gartmane
5. Matemātika 336.   A S.Priede
6. Latviešu valoda 336.   A V.Zariņa
7.   237. Līdz pagarinātajai dienas grupai pieskata A.Bērziņa A A.Bērziņa
3.b 3. Angļu valoda 232. Matemātikas stunda pārcelta uz 5.st. -> D.Cinīte,

I.Baranova

5. Matemātika 232. Angļu valodas stunda pārcelta uz 3.st. -> I.Baranova,

D.Cinīte

3.c Klase ekskursijā I.Jurka,

D.Cinīte

4.a 3. Angļu valoda 151. Stunda visai klasei kopā A I.Liepiņa
4.b 6.   Pusdienas pieskata G.Baltā A G.Baltā
5.c 2. Matemātika 138. Angļu valodas stunda pārcelta uz 5.st. P I.Kraukle,

V.Šmite

3. Latviešu valoda 338. Dabaszinību stunda atcelta -> I.Baranova
5. Angļu valoda 138. Latv.val.stunda pārcelta uz 3.st.;

Angļu val.ststunda pārcelta no 2.st.

-> V.Šmite,

I.Baranova

6.a 4. Sports VingrZ   P I.Rams
6.b 4. Literatūra 331. Sporta stunda pārcelta uz 5.st. -> P V.Šmite,

I.Rams

5. Sports VingrZ Dabaszinību stunda atcelta -> I.Rams
6.c 2. Literatūra 140. Dabaszinību stunda atcelta P S.Kārkliņa
6.   236. Pusdienas 236.kab.! A S.Priede
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a 1. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

213. Stunda meitenēm pie G.Kalvītes atcelta
2. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

213. Stunda meitenēm pie G.Kalvītes atcelta  
7.b 1. Angļu valoda 315. Stunda visai klasei kopā A S.Švalbe
8.a 8. Literatūra 11. Stunda atcelta A.Lozda
8.b 7. Angļu valoda_2 14. Stunda I.Barces grupai atcelta
8.c 5. Angļu valoda 5.   A I.Upīte
9.a 8. Angļu valoda 314. Stunda visai klasei kopā A I.Liepiņa
10.a 3. Angļu valoda_2 8. Angļu valodas stunda I.Barces grupai pie sk.S.Švalbes A S.Švalbe
4. Angļu valoda_2 8. Angļu valodas stunda I.Barces grupai pie sk.S.Švalbes A S.Švalbe
11.c 3. Angļu valoda 7. Stunda atcelta    
4. Kulturoloģija 11. Angļu valodas stunda atcelta P Ī.Ozola
12.a 1. Tehniskā grafika 1. Stunda atcelta    
2. Tehniskā grafika 1. Stunda atcelta    
12.b 1. Tehniskā grafika 1. Stunda atcelta    
2. Tehniskā grafika 1. Stunda atcelta    
12.c 1. Tehniskā grafika 1. Stunda atcelta    
2. Tehniskā grafika 1. Stunda atcelta