PIEKTDIENA, 2019.gada 29.novembris

Stundu izmaiņas

PIEKTDIENA, 2019.gada 29.novembris

Stundās nav: I.Barce, A.Dubulte, D.Stalšāne, S.Balode, Dz.Grava, I.Jurka G.Gaile (no 6.st.), G.Kalvīte(1.-2.st.), L.Gacka

 

3.c klase ekskursijā (I.Jurka)

L.Gacku teātra pulciņā aizvieto A.Lozda

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.-2.Sports (VOC)VOCPavada sporta skolotājs V.BeķerisA*V.Beķeris
4. 336.PusdienasAA.Gartmane
5.Matemātika336. AS.Priede
6.Latviešu valoda336. AV.Zariņa
7. 237.Līdz pagarinātajai dienas grupai pieskata A.BērziņaAA.Bērziņa
3.b3.Angļu valoda232.Matemātikas stunda pārcelta uz 5.st.->D.Cinīte,

I.Baranova

5.Matemātika232.Angļu valodas stunda pārcelta uz 3.st.->I.Baranova,

D.Cinīte

3.cKlase ekskursijāI.Jurka,

D.Cinīte

4.a3.Angļu valoda151.Stunda visai klasei kopāAI.Liepiņa
4.b6. Pusdienas pieskata G.BaltāAG.Baltā
5.c2.Matemātika138.Angļu valodas stunda pārcelta uz 5.st.PI.Kraukle,

V.Šmite

3.Latviešu valoda338.Dabaszinību stunda atcelta->I.Baranova
5.Angļu valoda138.Latv.val.stunda pārcelta uz 3.st.;

Angļu val.ststunda pārcelta no 2.st.

->V.Šmite,

I.Baranova

6.a4.SportsVingrZ PI.Rams
6.b4.Literatūra331.Sporta stunda pārcelta uz 5.st.-> PV.Šmite,

I.Rams

5.SportsVingrZDabaszinību stunda atcelta->I.Rams
6.c2.Literatūra140.Dabaszinību stunda atceltaPS.Kārkliņa
6. 236.Pusdienas 236.kab.!AS.Priede
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a1.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

213.Stunda meitenēm pie G.Kalvītes atcelta
2.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

213.Stunda meitenēm pie G.Kalvītes atcelta 
7.b1.Angļu valoda315.Stunda visai klasei kopāAS.Švalbe
8.a8.Literatūra11.Stunda atceltaA.Lozda
8.b7.Angļu valoda_214.Stunda I.Barces grupai atcelta
8.c5.Angļu valoda5. AI.Upīte
9.a8.Angļu valoda314.Stunda visai klasei kopāAI.Liepiņa
10.a3.Angļu valoda_28.Angļu valodas stunda I.Barces grupai pie sk.S.ŠvalbesAS.Švalbe
4.Angļu valoda_28.Angļu valodas stunda I.Barces grupai pie sk.S.ŠvalbesAS.Švalbe
11.c3.Angļu valoda7.Stunda atcelta  
4.Kulturoloģija11.Angļu valodas stunda atceltaPĪ.Ozola
12.a1.Tehniskā grafika1.Stunda atcelta  
2.Tehniskā grafika1.Stunda atcelta  
12.b1.Tehniskā grafika1.Stunda atcelta  
2.Tehniskā grafika1.Stunda atcelta  
12.c1.Tehniskā grafika1.Stunda atcelta  
2.Tehniskā grafika1.Stunda atcelta