piektdiena, 2020. gada 11. decembris

piektdiena, 2020. gada 11. decembris

Stundās nav: S.Baumane, Z.Švēde

STUNDAS/STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Sports un veselība009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
2.Matemātika156.kamīnzālePI.Miglava
3.Matemātika156.kamīnzāle I.Miglava
4.Latviešu valoda156.kamīnzāle I.Miglava
5.Mūzika156.kamīnzāle I.Aizupiete
1.b

I grupa

1.Latviešu valoda332.Fakultatīvā nodarbība G.Gaile
2.Sports un veselība009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
3.Matemātika332.PU.Jansons
4.Matemātika332. G.Gaile
5.Latviešu valoda332. G.Gaile
6.Mūzika112. I.Aizupiete

II grupa

1.Matemātika336. I.Apinīte
2.Sports un veselība009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
3.Matemātika336.PG.Gaile
4.Latviešu valoda336. A.Niedrīte
5.Latviešu valoda336.Fakultatīvā nodarbība L.Vikse
6.Mūzika336. G.Aizupietis
1.c1.Latviešu valoda305.lielā zāle I.Krieviņa
2.Latviešu valoda305.lielā zāle I.Krieviņa
3.Sports un veselība009.peldēšanas nodarbības uz laiku atceltas M.Goba
4.Mājturība un tehnoloģijas305.lielā zālePI.Krieviņa
5.Klases stunda305.lielā zāle I.Krieviņa
2.a

I grupa

1.Vizuālā māksla133. A.Gartmane
2.Vizuālā māksla133. A.Gartmane
3.Sociālās zinības133. G.Baltā
4.Latviešu valoda133. G.Baltā
5.Mājturība un tehnoloģijas133. A.Niedrīte

II grupa

1.Vizuālā māksla139. G.Baltā
2.Vizuālā māksla139. G.Baltā
3.Sociālās zinības139. L.Gacka
4.Latviešu valoda139. L.Gacka
5.Mājturība un tehnoloģijas139. G.Baltā
2.b

I grupa

1.Sociālās zinības232. A.Dubulte
2.Latviešu valoda232. A.Dubulte
3.Latviešu valoda232. A.Dubulte
4.Matemātika232. A.Dubulte
5.Dabaszinības232.Stunda pārcelta uz trešdienu, 09.12.2020. A.Dubulte

II grupa

1.Sociālās zinības237. Z.Gailīte
2.Latviešu valoda237. Z.Gailīte
3.Latviešu valoda237. Z.Gailīte
4.Matemātika237. Z.Gailīte
5.Dabaszinības237.Stunda pārcelta uz trešdienu, 09.12.2020. Z.Gailīte
2.c

I grupa

1.Matemātika337. A.Niedrīte
2.Latviešu valoda337. A.Niedrīte
3.Dabaszinības337. A.Niedrīte
4.Mūzika112. I.Aizupiete
5.Sports009. M.Goba

II grupa

1.Matemātika338. I.Upīte
2.Latviešu valoda338. I.Upīte
3.Dabaszinības338. I.Upīte
4.Mūzika338. G.Aizupietis
5.Sports009. M.Goba
3.a

I grupa

1.Matemātika137. V.Zariņa
2.Latviešu valoda137. V.Zariņa
3.Mājturība un tehnoloģijas137. V.Zariņa
4.Vizuālā māksla137. V.Zariņa
5.Vizuālā māksla137. V.Zariņa

II grupa

1.Matemātika138. D.Stalšāne
2.Latviešu valoda138. D.Stalšāne
3.Mājturība un tehnoloģijas138. D.Stalšāne
4.Vizuālā māksla138. D.Stalšāne
5.Vizuālā māksla138. D.Stalšāne
3.b

I grupa

1.Latviešu valoda236. S.Priede
2.Latviešu valoda236. S.Priede
3.Dabaszinības236. S.Priede
4.Angļu valoda_1236. V.Šmite
5.Sociālās zinības236. S.Priede
6.Sports009. M.Goba

II grupa

1.Latviešu valoda235. A.Upīte
2.Latviešu valoda235. A.Upīte
3.Dabaszinības235. I.Apinīte
4.Angļu valoda_2235. D.Cinīte
5.Sociālās zinības235. I.Apinīte
6.Sports009. M.Goba
3.c

I grupa

1.Angļu valoda_1114. S.Švalbe
2.Angļu valoda_1114. S.Švalbe
3.Latviešu valoda114. A.Bērziņa
4.Latviešu valoda114. A.Bērziņa

II grupa

1.Angļu valoda_2115. I.Liepiņa
2.Angļu valoda_2115. I.Liepiņa
3.Latviešu valoda115. I.Ābeltiņa
4.Latviešu valoda115. I.Ābeltiņa
4.a

I grupa

1.Matemātika301. A.Kārkliņa
2.Mūzika112. I.Aizupiete
3.Latviešu valoda301. A.Kārkliņa
4.Sports un veselība009. A.Jākobsons
5.Vizuālā māksla301. G.Kalvīte
6.Sociālās zinības un vēsture301. A.Kārkliņa

II grupa

1.Matemātika302. U.Ābeltiņš
2.Mūzika302. G.Aizupietis
3.Vizuālā māksla302. G.Kalvīte
4.Sports un veselība009. A.Jākobsons
5.Latviešu valoda302. A.Kārkliņa
6.Sociālās zinības un vēsture302. L.Drande
4.b

I grupa

1.Mūzika112. I.Aizupiete
2.Sociālās zinības un vēsture104. A.Kārkliņa
3.Angļu valoda104. D.Cinīte
4.Latviešu valoda104. K.Antons
5.Vizuālā māksla104. A.Gartmane
6.Dizains un tehnoloģijas104. A.Gartmane

II grupa

1.Mūzika109. G.Aizupietis
2.Sociālās zinības un vēsture109. L.Drande
3.Angļu valoda109. K.Antons
4.Latviešu valoda109. A.Upīte
5.Vizuālā māksla109. L.Trauliņa
6.Dizains un tehnoloģijas109.  L.Trauliņa
4.c1.Angļu valoda014. D.Cinīte
2.Angļu valoda014. D.Cinīte
3.Mūzika014. I.Aizupiete
4.Vizuālā māksla014. A.Gartmane
5.Teātra māksla014.Stunda pārcelta uz ceturtdienu, 03.12.2020. A.Lozda