piektdiena, 2021. gada 1. oktobris

piektdiena, 2021. gada 1. oktobris

Stundās nav: I.Miglava, S.Balode, I.Aizupiete, A.Niedrīte (no 4.st.), L.Liepa (1.-2.st.), D.Stalšāne, A.Gartmane

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b3.Matemātika236.Mūzikas stunda atceltaPS.Priede
5.Latviešu valoda236.*S.Priede
1.c3.Latviešu valoda237.Vizuālās mākslas stunda atceltaPA.Bērziņa
5.Matemātika237.Mūzikas stunda atceltaPA.Bērziņa
2.a1.Dabaszinības139.AI.Jurka
2.Latviešu valoda139.AI.Jurka
3.Matemātika139.AI.Jurka
4.Mājturība un tehnoloģijas139.AI.Jurka
5.Mājturība un tehnoloģijas139.AI.Jurka
2.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

6.Mūzikastunda atcelta
2.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

3.a2.Matemātika337.Mūzikas stunda atceltaPG.Baltā
4.Vizuālā māksla337.AG.Baltā
5.Vizuālā māksla337.AG.Baltā
6.Mājturība un tehnoloģijaspašvadīts mācību process – mājās (skatīt e-klases dienasgrāmatā)A.Niedrīte
3.b1.Matemātika336.Mūzikas stunda atceltaPA.Dubulte
3.c1.Vizuālā māksla337.AS.Niedrīte
2.Vizuālā māksla337.AS.Niedrīte
4.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

4.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

4.c6.Datorika_2.grupapašvadīts mācību process-mājāsA.Dubulte
5.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

5.Dizains un tehnoloģijasstunda atcelta
5.c4.Sociālās zinības un vēsture011.AS.Baumane
6.Datorika_2.grupapašvadīts mācību process-mājāsZ.Neimane
6.b6.Sportspašvadīts mācību process-mājāsA.Jākobsons
7.Angļu valoda_2pašvadīts mācību process-mājāsI.Barce
6.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

7.a3.Bioloģija301.kabineta maiņaM.Liepiņa
5.Ģeogrāfija114.stunda atcelta
6.Teātra mākslastunda pārcelta uz ceturtdienu, 30.09.2021.A.Lozda
7.b2.Teātra māksla305.ģeogrāfijas stunda atceltaA.Lozda
6.Vizuālā mākslapašvadīts mācību process-mājās
7.Teātra mākslastunda pārcelta uz 2.st.laikuA.Lozda
7.c6.Sports un veselībapašvadīts mācību process-mājāsI.Rams
7.Bioloģijapašvadīts mācību process-mājāsM.Liepiņa
8.a6.Fizikapašvadīts mācību process-mājāsE.Ločmele
7.Fizikapašvadīts mācību process-mājāsE.Ločmele
8.b1.Matemātika301.stunda atcelta
3.Dizains un tehnoloģijas_1114.kabineta maiņaG.Kalvīte
6.Angļu valodastunda pārcelta uz ceturtdienu, 30.09.2021.V.Šmite
7.Angļu valoda_1pašvadīts mācību process-mājāsV.Šmite
7.Datorika_2pašvadīts mācību process-mājāsZ.Neimane
8.c6.Ģeogrāfijastunda atcelta
7.Sports un veselībapašvadīts mācību process-mājāsI.Rams
9.aMācību process tiek īstenots kombinēti
3.Klases stundaPasaules vēstures stunda atceltaPS.Kārkliņa
4.Klases stundaLatvijas vēstures stunda atcelta; Pašvadīts mācību process-klasēPS.Kārkliņa
6.Sociālās zinībaspašvadīts mācību process-mājāsL.Vikse
7.Mājturība un tehnoloģijaspašvadīts mācību process-mājāsG.Kalvīte, G.Verovkins
8.Mājturība un tehnoloģijaspašvadīts mācību process-mājāsG.Kalvīte, G.Verovkins
9.b5.Pasaules vēsturePasaules vēstures stunda atcelta
6.Latvijas vēstureLatvijas vēstures stunda atcelta
10.a1.Dizains un tehnoloģijasStunda pārcelta uz ceturtdienu, 30.09.2021.
6.Matemātikastunda pārcelta uz trešdienu, 29.09.2021.I.Segliņa
10.b2.Klases stundainformācija tiks papildinātaP
6.Bioloģijapašvadīts mācību process – mājāsS.Allika
7.Vēsture un sociālās zinātnespašvadīts mācību process – mājāsI.Grāvīte
11.a6.Literatūrapašvadīts mācību process – mājāsI.Lancmane
7.Sports un veselībapašvadīts mācību process – mājāsM.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova
11.b6.Angļu valodapašvadīts mācību process – mājāsI.Glužģe
7.Sports un veselībapašvadīts mācību process – mājāsM.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova
12.a1.-2.Politika un tiesībasstunda atcelta
6.Latvijas un pasaules vēsturepašvadīts mācību process – mājāsI.Grāvīte
7.Kulturoloģijapašvadīts mācību process – mājāsĪ.Ozola
12.b1.-2.Politika un tiesībasstunda atcelta
6.Matemātikapašvadīts mācību process – mājāsG.Līrmane
7.Kulturoloģijapašvadīts mācību process – mājāsĪ.Ozola

Pagarinātā dienas grupa

AS.Niedrīte