piektdiena, 2021. gada 17. septembris

piektdiena, 2021. gada 17. septembris

Stundās nav: I.Apine, I.Aizupiete, I.Jurka, A.Niedrīte, K.Čaune, L.Liepa, I.Liepiņa (1.-3.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Dizains un tehnoloģijas236.AS.Priede
3.Latviešu valoda236.Mūzikas stunda atceltaPS.Priede
1.c5.Latviešu valoda237.Mūzikas stunda atceltaPA.Bērziņa
2.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

6.MūzikaStunda atcelta
3.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

2.MūzikaStunda atcelta
6.Mājturība un tehnoloģijasStunda atcelta
3.b1.Mūzika336.Mūzikas stunda atcelta
4.b5.Matemātika138.AI.Upīte
4.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

5.b3.Sociālās zinības un vēsture010.AL.Drande
5.c4.Sociālās zinības un vēsture011.AS.Baumane
6.a2Angļu valoda110.stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
3.Matemātika110.AG.Dance
6.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

7.a4.Matemātika114.A+I.Lazdiņa
7.b4.Matemātika210.A+A.Rebinka
7.c4.Matemātika304.A+I.Kraukle
8.a1.Matemātika211.A+A.Rebinka
8.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

1.Matemātika301.A+I.Segliņa
8.c1.Matemātika115.A+I.Kraukle
10.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

10.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

***Pagarinātā dienas grupa235.AS.Niedrīte