piektdiena, 2021. gada 28. maijs

piektdiena, 2021. gada 28. maijs

Stundās nav: L.Vikse, S.Švalbe

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.c5.Angļu valoda_1 Stunda pie S.Švalbes atcelta  
6.a2.Latviešu valoda  AA.Upīte
3.Latviešu valoda  AA.Upīte
6.b3.Angļu valoda_2 Stunda pie S.Švalbes atcelta  
6.c4.Latviešu valoda  AS.Baumane
5.Latviešu valoda  AS.Baumane
7.a6.Latviešu valoda  AS.Kārkliņa
7.Latviešu valoda  AS.Kārkliņa
7.b1.Sociālās zinības  AV.Šmite
8.a6.Angļu valoda_1 Stunda pie S.Švalbes atcelta  
7.Angļu valoda_1 Stunda pie S.Švalbes atcelta  
11.a Informātika Stunda pārcelta uz trešdienu, 26.05.2021. G.Grīva, S.Sietinsons
11.b Informātika Stunda pārcelta uz trešdienu, 26.05.2021. G.Grīva, S.Sietinsons