piektdiena, 2022. gada 11. marts

piektdiena, 2022. gada 11. marts

Stundās nav: D.Stalšāne, A.Rebinka, S.Allika, Z.Neimane, I.Barce, S.Balode, G.Baltā, L.Trauliņa, R.Segliņš, I.Apinīte, V.Šmite, E.Ločmele (no 6.st.), A.Gartmane

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a1.Matemātika133.Matemātikas stunda atcelta
2.Latviešu valoda133.AS.Niedrīte
3.Vizuālā māksla133.AK.Antons
4.Vizuālā māksla133.AK.Antons
3.b3.Dabaszinības336.AL.Drande
3.c1.Vizuālā māksla337.AS.Niedrīte
2.Vizuālā māksla337.AK.Antons
4.a4. (11.20-12.15)Sociālās zinības un vēsture232.Mainīts stundas laiks!A.Kārkliņa
5. (12.30-13.10)Literatūra232.I.Baranova
6. (13.20-14.00)Literatūra (F)232.I.Baranova
7.Literatūra (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 6.st.laikuI.Baranova
4.b6.Vizuālā mākslaVizuālās mākslas stunda atcelta
4.c5.Sociālās zinības un vēsture210.Vizuālās mākslas stunda atceltaA.Niedrīte
6.Sociālās zinības un vēstureSociālo zinību un vēstures stunda pārcelta uz 5.stundas laiku.A.Niedrīte
5.b2.Datorika_2.grupa201.AG.Grīva
6.Angļu valoda010.Angļu valodas stunda pārcelta uz 04.03.2022.P*D.Trēziņš
5.c1.Sociālās zinības un vēsture011.Stunda pārcelta uz 3.stundas laikuA.Niedrīte
3.Sociālās zinības un vēsture011.Matemātikas stunda atceltaA.Niedrīte
4.Angļu valoda011.Matemātikas stunda atceltaPD.Trēziņš
6.a3.Mūzika205.Dabaszinību stunda atceltaPI.Jansone
6.b4.Matemātika402.mainīta stundu secībaI.Kraukle, L.Drande
6.Sociālās zinības402.mainīta stundu secībaL.Drande, I.Kraukle
7.Angļu valoda_2.grupa402.Angļu valodas stunda atcelta
6.c1.Matemātika203.Matemātikas stunda atcelta
2.Latviešu valoda203.Matemātikas stunda atceltaPS.Kārkliņa
4.Mājturība un tehnoloģijas_meitenēm203.AS.Baumane
5.Mājturība un tehnoloģijas_meitenēm203.AS.Baumane
7.Dabaszinības203.Dabaszinību stunda atcelta
7.b1.Vizuālā māksla302.Inženierzinību stunda atceltaPĪ.Ozola
2.Vizuālā māksla302.Inženierzinību stunda atceltaPĪ.Ozola
3.Klases stunda302.Ģeogrāfijas stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
4. (10.50-11.20)Teātra māksla305.Lielā zāleĢeogrāfijas stunda atcelta; Mainīts stundas sākuma laiks.A.Lozda
5.Matemātika302.AU.Ābeltiņš
6.Matemātika302.UI.Upīte
7.Teātra mākslaStunda pārcelta uz 4.stundas laikuA.Lozda
7.c2.Matemātika
6.Matemātika304.Ģeogrāfijas stunda atceltaI.Kraukle
7.Ģeogrāfija304.Ģeogrāfijas stunda atcelta
8.a1.Ģeogrāfija211.Ģeogrāfijas stunda atcelta
3.Fizika211.Angļu valodas stunda 1.grupai un Datorikas stunda 2.grupai atceltaAU.Ābeltiņš
4.Fizika211.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 6.stundas laikuUL.Vikse
6.Latviešu valoda211.Fizikas stunda pārcelta uz 3.,4.stundas laikuL.Vikse
7.Fizika211.Fizikas stunda pārcelta uz 3.,4.stundas laiku
8.b1.Bioloģija301.Angļu valodas stunda atceltaM.Liepiņa
6.Bioloģija301.Bioloģijas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuM.Liepiņa
7.Angļu valoda_1.grupa301.Angļu valodas stunda atcelta
8.c4.Klases stunda113.Ķīmijas stunda atceltaPI.Upīte
5.Datorika201./202.Angļu valodas stunda 2.grupai atceltaA+G.Grīva
6.Angļu valoda_2.grupa014.Angļu valodas stunda 2.grupai atcelta
7.Datorika_2.grupa201.Datorikas stunda 2.grupai pārcelta uz 5.st.laiku
9.a2.Angļu valoda104.Stunda abām grupām kopāA+I.Liepiņa
4.Pasaules vēsture104.Nodarbība kampaņas “Es, Tu un Satversme” ietvarosA.Šamšele
9.b1.Angļu valoda204.Stunda abām grupām kopāA+D.Trēziņš
5.Pasaules vēsture204.Nodarbība kampaņas “Es, Tu un Satversme” ietvarosA.Šamšele
7.Matemātika (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 09.03.2022.G.Līrmane
10.a4.Dizains un tehnoloģijas_2.grupa201.A+G.Grīva
5.Angļu valoda110.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
10.b1.Dizains un tehnoloģijas206.Stunda atcelta
4.Angļu valoda206.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
6.Dizains un tehnoloģijas_2.grupa201.A+G.Grīva
11.a1.Radošā rakstīšanapašvadīts mācību processI.Lancmane
2.Dizains un tehnoloģijas014.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta
3.Matemātika014.Matemātikas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Segliņa
5.Matemātika014.Ķīmijas stunda atceltaI.Segliņa
6.Bioloģija014.Ķīmijas stunda atceltaPM.Liepiņa
11.b2.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
3.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
8.Dizains un tehnoloģijas_2.grupa201.Dizaina un tehnoloģiju stunda 2.grupai (pie Z.Neimanes) atcelta