piektdiena, 2022. gada 11. novembris

piektdiena, 2022. gada 11. novembris

Stundās nav: I.Grāvīte, I.Lancmane, D.Stalšāne (no plkst.12.30)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.a2.Dabaszinības210.Kabineta maiņaL.Trauliņa
6.b6.Latviešu valoda139.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 10.11.2022.I.Baranova
6.c4.Literatūra109.AI.Apinite
7.b2.Literatūra104.AI.Apinite
7.c3.Klases stunda104.Teātra mākslas stunda atceltaPD.Stalšāne
8.a3.Fizika204.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta, fizika pārcelta no 14.11.E. Ločmele
8.b7.Literatūra109.AS.Allika
8.Angļu valoda_2.grupa405.Angļu valodas stunda pārcelta uz 10.11.2022.D.Trēziņš
8.c6.Latvijas un pasaules vēsture110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta
9.b5.Ķīmija110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta, ķīmija pārcelta no 8. stundasL.Trauliņa
8.Ķīmijaķīmijas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuL.Trauliņa
9.c1.Klases stunda110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
3.Literatūra109.AV.Šmite
10.a2.Teātris un māksla306.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaR.Segliņš
4.Bioloģija115.Teātra un mākslas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuM.Liepiņa, R.Segliņš
5.-6.Klase ārpus skolasLiteratūras stundas Valmieras integrētajā bibliotēkā; ķīmijas stunda pārcelta uz 10.11.2022.A*A.Upīte-Markuse, I.Tuņķele, S.Allika
7.BioloģijaBioloģijas stunda pārcelta uz 4. stundas laikuM.Liepiņa
10.b2.Bioloģija113.P*S.Allika
3.Klases stunda110.“No Ghetto līdz olimpiskajam zeltam” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosP*A.Upīte-Markuse
4.Klases stunda110.PA.Upīte-Markuse
11.a4. (11.00-11.40)Dizains un tehnoloģijas I402.Mainīts stundas sākuma un beigu laiksD.Stalšāne
5. (11.50-12.30)Dizains un tehnoloģijas I402.Mainīts stundas sākuma un beigu laiksD.Stalšāne
12.a5.Kultūra un māksla306.Latviešu valodā pašvadīts mācību processPR.Segliņš
6.Latviešu valoda109.pašvadīts mācību process/I.Lancmane/
7.Projekta darbs112.pašvadīts mācību process/D.Stalšāne/
12.b7.Projekta darbs112.pašvadīts mācību process/D.Stalšāne/