piektdiena, 2022. gada 21. oktobris

piektdiena, 2022. gada 21. oktobris

Stundās nav: I.Tuņķele. I.Grāvīte, G.Grīva, A.Kārkliņa, I.Miglava, S.Allika, I.Baranova, L.Vikse, G.Baltā (5.-6.st.), A.Upīte-Markuse (1.-4.st.), A.Niedrīte (no 4.st.), G.Gaile (1.-4.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a5.-6.Klase ārpus skolasG.Baltā, V.Zariņa
1.b4.-6.Klase ārpus skolasA.Niedrīte, A.Gartmane
3.a0.Latviešu valoda (F)336.Fakultatīvā nodarbība atcelta
1.Sociālās zinības336.AB.Sakne-Klovāne
2.Latviešu valoda336.AB.Sakne-Klovāne
4.Dizains un tehnoloģijas336.AB.Sakne-Klovāne
5.Matemātika336.AB.Sakne-Klovāne
3.b1.-4.Klase ārpus skolasG.Gaile
4.a1.Literatūras fakultatīvs115.Fakultatīvs pārcelts no 19.10.2022.L.Gredzena
5.a1Datorika 1202.Sociālās zinības un vēsture pārcelta uz 3.stunduA.Dubulte, L.Gredzena
3.Sociālās zinības un vēsture139.L.Gredzena
4.Klases stunda237.Matemātikas stunda atceltaK. Antons
5.Dabaszinības237.PL.Trauliņa
6.a1.Latviešu valoda139.Latviešu valodas stunda atcelta
2.Latviešu valoda139.Latviešu valodas stunda atcelta
6.Matemātika237.Matemātikas stunda atcelta
6.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Baranova, L.Trauliņa, A.Jākobsons, D.Trēziņš, I.Barce
7.c3.-7.Klase ārpus skolasD. Cinīte, A.Lozda, Z.Neimane
8.a3.Datorika201./202.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta, datorika abām grupām kopāZ. Neimane
4.Sociālās zinības203.L.Drande
6.Latviešu valoda203.M.Tiltiņa
8.b1.-9.Klase ārpus skolasS.Allika, E.Ločmele, I.Segliņa, Z.Neimane,I.Rams, I.Lancmane, D.Trēziņš
8.c3.Latviešu valoda203.I.Kraukle
6.Latvijas un pasaules vēsture110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta
9.a1.Latviešu valoda203.I.Lancmane
2.Latviešu valoda203.AI.Lancmane
5.Fizika211.Stundu secības maiņaE. Ločmele
6.Bioloģija113.Stundu secības maiņaM. Liepiņa
9.b5.Klases stunda110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaL. Vanaga
9.c1.Angļu valoda_2.grupa405.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaD.Trēziņš
7.Angļu valoda_2.grupa405.Stunda pārcelta uz 1.stundas laikuD.Trēziņš
10.a2.Teātra māksla306.Vēstures un sociālo zinību stunda atcelta–>R.Segliņš
4.Kultūra un māksla I110.Teātra mākslas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuPĪ.Ozola
5.Bioloģija113.Ķīmijas stunda atceltaM.Liepiņa
6.Ķīmija113.Stunda atcelta
7.Bioloģija210.Bioloģijas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuM.Liepiņa
10.b1.Bioloģija210.Stunda atcelta
2.-4.Latviešu valodaStundas notiek Valmieras integrētajā bibliotēkāA.Upīte-Markuse
5.MatemātikaStunda pārcelta uz 17.10.2022.G.Līrmane
6.MatemātikaStunda pārcelta uz 20.10.2022.G.Līrmane
7.Ģeogrāfijapašvadīts mācību processL.Bērtulsone
12.a1.-2.Dizains un tehnoloģijas II202.Stundas atceltas
12.b1.-2.Dizains un tehnoloģijas II202.Stundas atceltas
3.-4.Bioloģija210.AM.Liepiņa