piektdiena, 2022. gada 28. janvāris

piektdiena, 2022. gada 28. janvāris

Stundās nav: S.Balode, Ī.Ozola, L.Trauliņa, G.Kalvīte, L.Drande (4.st.), S.Kārkliņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.a4.Dabaszinības232.AR.Spuņģe
4.b4.Klases stunda138.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Upīte
5.Klases stunda138.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Upīte
5.a4.Mūzika205.Vizuālās mākslas stunda atceltaI.Jansone
6.MūzikaMūzikas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Jansone
6.a3.Mūzika205.stundu secības maiņaI.Jansone
4.Dabaszinības109.stundu secības maiņaAR.Spuņģe, I.Jansone
6.b3.Sociālās zinības402.Vizuālās mākslas stunda atceltaL.Drande
4.Klases stunda402.Sociālo zinību stunda pārcelta uz 3.st.laikuPG.Dance
6.c3.Angļu valoda203.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Liepiņa
7.Dabaszinības203.AG.Grīva
7.a6.Mūzika205.Teātra mākslas stunda pārcelta uz 25.01.2022.I.Jansone, A.Lozda
7.MūzikaStunda pārcelta uz 6.stundas laikuI.Jansone
7.b1.InženierzinībasStunda pārcelta uz 3.st.laiku
2.InženierzinībasStunda pārcelta uz 4.st.laiku
3.Inženierzinības302.Ģeogrāfijas stunda atceltaAU.Ābeltiņš
4.Inženierzinības302.Ģeogrāfijas stunda atceltaAU.Ābeltiņš
7.c6.Teātra māksla305.Ģeogrāfijas stunda atceltaPA.Lozda
7.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda atcelta
8.a1.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda atcelta
8.b6.BioloģijaBioloģijas stunda pārcelta uz 25.01.2022.M.Liepiņa
7.Angļu valoda_1.grupaStunda pārcelta uz citu dienuV.Šmite
8.c4.Ķīmija113.AS.Allika
9.a5.Vizuālā māksla104.Vizuālās mākslas stunda atcelta
6.-7.LiteratūraLiteratūras stundas atceltas
9.b7.Matemātika (F)204.Matemātikas fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 26.01.2022.G.Līrmane
10.a7.Kultūra un māksla110.Stunda atcelta