piektdiena, 2022. gada 4. marts

piektdiena, 2022. gada 4. marts

Stundās nav: I.Baranova, A.Dubulte, I.Upīte, S.Kārkliņa, D.Stalšāne, A.Jaunzems, I.Apine, A.Rebinka, A.Gartmane

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a4.Vizuālā māksla337.AK.Antons
5.Vizuālā māksla337.AG.Baltā
3.b1.Latviešu valoda336.AS.Niedrīte
5.Angļu valoda336.A+I.Liepiņa
6.Latviešu valoda (F)336.Latviešu valodas fakultatīvā nodarbība atcelta
7.Matemātika (F)336.Matemātikas fakultatīvā nodarbība atcelta
3.c1.Vizuālā māksla337.AK.Antons
2.Vizuālā māksla337.AS.Niedrīte
4.a2.Datorika_1202.Matemātikas (F) stunda atceltaAG.Grīva
3.Datorika_2202.AG.Grīva
6.LiteratūraLiteratūras stunda atcelta
7.Literatūra (F)Literatūras fakultatīvā nodarbība atcelta
4.b4.Matemātika (F)138.Latviešu valodas stunda atceltaPG.Dance
5.Klases stunda138.Latviešu valodas stunda atceltaPG.Dance
6.Vizuālā mākslaVizuālās mākslas stunda atcelta
4.c5.Vizuālā māksla210.AA.Niedrīte
5.a3.Mūzika205.Latviešu valodas stunda atceltaI.Jansone
6.MūzikaMūzikas stunda pārcelta uz 3.stunduI.Jansone
5.b4.Angļu valoda010.Latviešu valodas stunda atcelta; Angļu valodas stunda pārcelta no 11.03.2022.P*D.Trēziņš
5.Latviešu valoda010.AS.Baumane
6.Angļu valodaAngļu valodas stunda pārcelta uz 02.03.2022.D.Trēziņš
5.c3.-4.Latviešu valoda011.Matemātikas stundas atceltasPS.Baumane
6.b1.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda atcelta
2.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda atcelta
6.c1.-2.MatemātikaMatemātikas stundas atceltas
3.Literatūra203.Latviešu valodas stunda atceltaAI.Apinīte
4.Mājturība (meitenes)203.AI.Liepiņa
5.Mājturība (meitenes)203.AI.Apinīte
7.DabaszinībasDabaszinību stunda pārcelta uz 02.03.2022.L.Trauliņa
`7.b5.Ģeogrāfija302.matemātikas stunda atceltaPS.Balode
6.Klases stunda302.matemātikas stunda atceltaPU.Jansons
9.a6.LiteratūraLiteratūras stunda atcelta
7.LiteratūraLiteratūras stunda atcelta
10.b1.Dizains un tehnoloģijasStunda atcelta
11.a2.Dizains un tehnoloģijasStunda atcelta