piektdiena, 2022. gada 8. aprīlis

piektdiena, 2022. gada 8. aprīlis

Stundās nav: S.Allika, I.Jansone (no 10.00), I.Kraukle (no 2.st.), G.Baltā (no 3.st.), D.Stalšāne (1.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a4.Matemātika133.Latviešu valodas stunda atceltaAI.Upīte
5.Latviešu valoda133.AI.Upīte
3.b3.Dabas zinības336.AA.Niedrīte
4.c5.Latviešu valoda210.Sporta un veselības stunda pārcelta uz 07.04.2022.P*I.Lancmane, Z.Larinova
6.Latviešu valoda210.Latviešu valodas stundas pārceltas no 07.04.2022.P*I.Lancmane
6.b1.Matemātika402.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuI.Kraukle, Ī.Ozola
2.Mūzika205.Matemātikas stunda atceltaI.Jansone
3.Vizuālā māksla402.Matemātikas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuĪ.Ozola
5.Mūzika205.Mūzikas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuI.Apinīte
6.c1.Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)203.Pirmā stunda meitenēm atcelta (otrā notiek)D.Stalšāne
6.Mūzika205I.Apinīte
7.a3.Mūzika205.K.Antons
7.c4.Bioloģija205.Mūzikas stunda atcelta, bioloģija pārcelta no 14.04.2022.P*M. Liepiņa
8.a1.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
10.a1.Angļu valoda_2.grupa011.pašvadīts mācību process-mājāsI.Barce
10.b1.Vēsture un sociālās zinātnes206.pašvadīts mācību process-mājāsI.Grāvīte
2.Ķīmija113.AR.Spuņģe
3.Ķīmija113.AR.Spuņģe
12.aIzrādes ģenerālmēģinājumsA.Šamšele, I.Grāvīte, G.Līrmane, I.Barce
12.bIzrādes ģenerālmēģinājumsA.Šamšele, A.Jākobsons, S.Allika, I.Lancmane