piektdiena, 2023. gada 10. februāris

piektdiena, 2023. gada 10. februāris

Stundās nav: L. Gredzena, G.Līrmane, Ī.Ozola, I. Upīte, L. Vikse, I. Jansone (no 4. st. ), R. Segliņš

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.a3.Sociālās zinības un vēsture115.  I. Zūle-Kaibe, L. Gredzena
4.Latviešu valoda139.  I. Baranova, L. Gredzena
4.b6.Sociālās zinības un vēsture Stunda atcelta L. Gredzena
5.a1.Sociālās zinības un vēsture Stunda atcelta L. Gredzena
5.c2.Sociālās zinības un vēsture115.  I. Apinīte, L. Gredzena
4.Latviešu valoda112.Mūzika atcelta M.Tiltiņa, I.Jansone
5.Matemātika206.Latviešu valodas stunda pārcelta un 4. stundu, matemātika pārcelta no 13.02. I.Lazdiņa, M.Tiltiņa
6.a1.Latviešu valoda139.Stunda pārcelta uz 4.stundu I. Baranova
4.Latviešu valoda139.Mūzikas stunda atcelta I. Baranova, I. Jansone
7.a2.Teātra māksla203.Kabineta maiņa A. Lozda
5.Literatūra104.Vizuālā māksla atcelta, stunda pārcelta no 15.02. M.Tiltiņa
6.Vizuālā māksla Stunda atcelta Ī. Ozola
7.b1.Teātra māksla203.Kabineta maiņa A. Lozda
7.c3.Teātra māksla203.Kabineta maiņa A. Lozda
8.a4.Klases stunda203.Sociālās zinības atceltasPA.Upīte-Markuse
6.Bioloģija206.Latviešu valoda atcelta, bioloģija pārcelta no 13.02. 2023. M.Liepiņa
8.c3.Ķīmija210.Latviešu valoda atcelta S. Allika, L. Vikse
9.kl. 3. gr.0Matemātika (F) Stunda atcelta G.Līrmane
4Matemātika_3 Matemātika 3.grupai nenotiek G.Līrmane
9.a1.Latviešu valoda Stunda atcelta L. Vikse
2.Latviešu valoda Stunda atcelta L. Vikse
9.b6.Literatūra109.Mūzikas stunda atcelta I. Lancmane
10.a3.Bioloģija206.Matemātikas stunda pārcelta uz 02.02.2023.P*M.Liepiņa, G.Līrmane
4.Bioloģija206.Teātra mākslas I stunda atcelta M.Liepiņa, R.Segliņš
7.Bioloģija Bioloģijas stunda pārcelta uz 4.stundas laiku M.Liepiņa
10.b0.Ģeogrāfija206.  L.Bērtulsone
2.Ķīmija210.  S.Allika
5.Matemātika Stunda pārcelta uz 09.02. G.Līrmane
6.Matemātika Stunda pārcelta uz 13.02. G.Līrmane
7.Ģeogrāfija Stunda pārcelta uz 0.stundu  L.Bērtulsone
11.b8.Kultūras pamati Stunda atcelta Ī. Ozola
12.a1.-2. 305.Stundas atceltas. Svinīgās daļas mēģinājums. L. Vanaga, Ī. Ozola
3.-7. 305.Stundas atceltas. Mēģinājums žetonvakara izrādei. R. Segliņš, Ī. Ozola, L.Bērtulsonei,  G. Grīva, I. Glužģe, I. Lancmane, D. Stalšāne
12.b1.-2. 305.Stundas atceltas. Svinīgās daļas mēģinājums. L. Vanaga, G.Līrmane
3.-8. 305.Stundas atceltas. Mēģinājums žetonvakara izrādei. R. Segliņš, G.Līrmane, L.Bērtulsone,  G. Grīva, S. Allika, D. Stalšāne, I. Glužģe
2.,3.plkst.14.20Teātra pulciņš Nenotiek! L. Gredzena