piektdiena, 2023.gada 10.novembris

piektdiena, 2023.gada 10.novembris

Stundās nav: I.Zūle-Kaibe, S.Vītola (7.-9.st.), A.Dubulte, I.Glužģe, A.Kārkliņa, G.Verovkins, I.Grāvīte (1.st.), B.Sakne-Klovāne

Pagarināto grupu vada Z.Gailīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.a3.Dizains un Tehnoloģijas114.Dizains un Tehnoloģijas notiek abām grupām kopāA+D.Stalšāne
4.Matemātika237.AA.Upīte-Markuse
5.Matemātika237.AA.Upīte-Markuse
4.c3.Datorika_2.grupai201.AS.Krumholce
5.a6.Matemātika237.Matemātikas stunda atcelta
5.b1.Matemātika237.AI.Upīte
5.b5.Datorika_2.grupai201.AS.Krumholce
5.c6.Datorika_2.grupai201.AS.Krumholce
6.a2Matemātika237.AI.Lazdiņa
3.Matemātika237.AI.Lazdiņa
6.LiteratūraLiteratūras stunda nenotiek, notika 09.11.2023.I.Baranova
6.b2.Datorika_1.grupai201.AG.Grīva
6.c1.Datorika_1.grupai201.AG.Grīva
1.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupaDizains un Tehnoloģijas_2.grupai pie skolotāja G.Verovkina stunda atcelta
4.Datorika_2.grupai201.AS.Krumholce
7.a4.Angļu valoda303.Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopā, Kabineta maiņaA+I.Barce
7.c1.Latvijas un pasaules vēsture110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta
3.Angļu valoda401.Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopāA+D.Cinīte
8.bPusdienas pēc 4.stundas
6.-7.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupaDizains un Tehnoloģijas_2.grupai pie skolotāja G.Verovkina stundas atceltas
8.c4.Angļu valoda401.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupai pie skolotāja G.Verovkina stunda atcelta, Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopā, Agļu valoda_2.grupai pārcelta no 7.stundasA+D.Cinīte
5.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupaDizains un Tehnoloģijas_2.grupai pie skolotāja G.Verovkina stunda atcelta
7.Angļu valoda_2.grupaAngļu valoda_2.grupai stunda pārcelta uz 4.stundu->D.Cinīte
9.b1.Latviešu valoda109.Latviešu valoda nenotiek, notika jau 06.11.2023.I.Lancmane
11.a4.Dizains un Tehnoloģijas I402.Kabineta maiņaD.Stalšāne
12.a1.-2.Angļu valoda II010.Angļu valoda II stunda atcelta