piektdiena, 2023. gada 19. maijs

piektdiena, 2023. gada 19. maijs

Stundās nav: K.Antons, I.Barce, V.Fleminga, I.Jansone (no 6.st.), G.Kalvīte, A.Niedrīte, D.Stalšāne (no 6.st.), L.Vanaga

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Latviešu valoda (F)138.I.Upīte
3.Matemātika138.I.Upīte
4.Mūzika205.Dabaszinību stunda atceltaPI.Aizupiete
5.Latviešu valoda138.I.Upīte
2.cno 4.st.Klase ārpus skolasA.Bērziņa, I.Aizupiete, Z.Larinova
4.b3.Dizains un tehnoloģijas (sk.G.Kalvīte)114.AD.Stalšāne
5.b6.Mūzika112.Stunda atcelta
6.a2.Angļu valoda402.Stunda abām grupām kopāA+D.Trēziņš
6.c1.-9.Klase ārpus skolasK.Antons, L.Vanaga, I.Jansone, I.Baranova, G.Verovkins, A.Dubulte
7.a2.Teātra mākslaStunda pārcelta uz 18.05.2023.A.Lozda
7.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Barce, A.Lozda, I.Jansone, S.Balode, M.Tiltiņa, A.Jākobsons, M.Liepiņa
8.a6.tiešsaistes nodarbība projekta “Latvijas Skolas soma”ietvaros304.Sports un veselība stunda nenotiekU.Jansons, A.Jākobsons
8.b5.tiešsaistes nodarbība projekta “Latvijas Skolas soma”ietvaros304.Fizikas stunda nenotiekU.Jansons, V.Šulte
7.-8.Dizains un tehnoloģijas (sk.G.Kalvīte)114.Stunda pie sk. G.Kalvītes atcelta
8.c1.-2.Dizains un tehnoloģijas (sk.G.Kalvīte)114.Stunda pie sk. G.Kalvītes atcelta
10.a6.Dizains un tehnoloģijas114.pašvadīts mācību processD.Stalšāne
10.b3.Angļu valoda211.Stunda abām grupām kopāA+D.Trēziņš
11.a4.Angļu valoda010.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
5.Angļu valoda010.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
11.b7.Angļu valoda010.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
12.abCE Sociālajās zinātnēs
(augstākais līmenis)
Eksāmens Valmieras 5. vidusskolā