piektdiena, 2023. gada 21. aprīlis

piektdiena, 2023. gada 21. aprīlis

Stundās nav: I.Grāvīte, E.Groševa, A.Lūsiņa, D.Stalšāne

STUNDU IZMAIŅAS

5.-12.klašu skolēniem 4.stundai mainīts laiks: 11.00-11.40

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Matemātika133.G.Baltā
2.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”M.Goba
5.Vizuālā mākslapašvadīts mācību processA.Gartmane
1.b5.Latviešu valoda138.pašvadīts mācību processA.Niedrīte
6.Vizuālā māksla138.pašvadīts mācību processA.Gartmane
1.c2.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”Z.Larinova
3.Matemātika337.S.Niedrīte
5.Dizains un tehnoloģijaspašvadīts mācību processS.Niedrīte
2.a2.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”Z.Larinova
4.Sociālās zinības137.V.Zariņa
5.Latviešu valodapašvadīts mācību processV.Zariņa
2.b2.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”Z.Larinova
5.Vizuālā mākslapašvadīts mācību processA.Gartmane
2.c2.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”Z.Larinova
5.Latviešu valodapašvadīts mācību processA.Bērziņa
6.Dizains un tehnoloģijaspašvadīts mācību processA.Bērziņa
3.a5.Mūzikapašvadīts mācību processI.Aizupiete
3.b3.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”M.Goba
4.Matemātika332.G.Gaile
5.-6.Vizuālā mākslapašvadīts mācību processG.Gaile
3.c3.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”M.Goba
5.Mūzikapašvadīts mācību processI.Aizupiete
4.a3.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”M.Goba, A.Gartmane
4.Angļu valoda_1139.Kabineta maiņaI.Liepiņa
5.Dabaszinībaspašvadīts mācību processL.Trauliņa
4.b0.Sports un veselībaStunda pārcelta uz 3.stundas laikuZ.Larinova
3.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”Z.Larinova, G.Kalvīte, G.Verovkins
4.Vizuālā māksla104.Kabineta maiņaA.Gartmane
5.Angļu valodapašvadīts mācību processD.Cinīte, I.Liepiņa
6.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda atcelta
4.c1.-9.Klase ārpus skolasA.Lūsiņa, L.Gredzena, M.Goba

5.-12.klašu skolēniem 4.stundai mainīts laiks: 11.00-11.40

5.a3.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”Z.Larinova, D.Cinīte, A.Dubulte
5.Matemātikapašvadīts mācību processA.Kārkliņa
5.b1.Matemātika303.Sporta stunda pārcelta uz 3.st.laikuI.Kraukle, A.Jākobsons
3.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”A.Jākobsons, L.Trauliņa
4.Matemātika110.mainīts kabinetsAI.Upīte, I.Kraukle
5.Matemātikamatemātikas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuI.Kraukle
6.Mūzikapašvadīts mācību processI.Jansone
Dabaszinībaspašvadīts mācību processL.Trauliņa
5.c2.Angļu valoda_2237.Kabineta maiņaI.Liepiņa
5.Sociālās zinības un vēsturepašvadīts mācību processL.Gredzena
6.a3.Dizains un tehnoloģijas114./157.Sporta stunda pārcelta uz 4.st.laikuPG.Kalvīte, G.Verovkins, A.Jākobsons
4.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”A.Jākobsons, I.Baranova
5.Latviešu valodapašvadīts mācību processI.Baranova
6.Matemātikapašvadīts mācību processA.Kārkliņa
6.b2.Klases stunda139.Sporta stunda pārcelta uz 4.st.laikuPI.Baranova, A.Jākobsons
4.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”A.Jākobsons, A.Kārkliņa
5.Mūzikapašvadīts mācību processI.Jansone
6.c2.Klases stunda104.Latviešu valodas stunda atcelta (3.st. notiek)PK.Antons, I.Baranova
4.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”A.Jākobsons, G.Kalvīte, G.Verovkins
5.-6.Matemātikapašvadīts mācību processA.Dubulte
7.a2.Teātra mākslaStunda plānota ārāA.Lozda
5.Literatūrapašvadīts mācību processM.Tiltiņa
6.Angļu valodapašvadīts mācību processI.Liepiņa, I.Glužģe
7.b1.Teātra mākslaStunda plānota ārāA.Lozda
4.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”A.Jākobsons, M.Tiltiņa
5.Sports un veselībasporta stunda pārcelta uz 4.stundas laikuA.Jākobsons
6.Bioloģijapašvadīts mācību processM.Liepiņa
7.c3.Teātra mākslaStunda plānota ārāA.Lozda
4.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”I.Rams, A.Lozda
5.Literatūrapašvadīts mācību processA.Lozda
6.Sports un veselībasporta stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Rams
7.Bioloģijapašvadīts mācību processM.Liepiņa
8.a3.Matemātika_4115.Kabineta maiņaV.Šulte
4.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”A.Jākobsons, L.Vikse
5.Literatūrapašvadīts mācību processL.Vikse
6.Sports un veselībasporta stunda pārcelta uz 4.stundas laikuA.Jākobsons
7.Latvijas un pasaules vēstureStunda atcelta
8.b1.-2.Fizika204.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz 20.04.2023.->V.Šulte
3.Matemātika_4115.Kabineta maiņaV.Šulte
4.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”I.Rams, V.Šulte
5.FizikaFizikas stunda (abas) pārcelta uz 1.-2.stundas laikuV.Šulte
6.Sociālās zinībaspašvadīts mācību processL.Vikse
7.Dizains un tehnoloģijaspašvadīts mācību processG.Kalvīte, G.Verovkins
8.Dizains un tehnoloģijaspašvadīts mācību processG.Kalvīte, G.Verovkins
Fizikapašvadīts mācību processV.Šulte
8.c3.Matemātika_1110.mainīts kabinetsI.Kraukle
3.Matemātika_4115.Kabineta maiņaV.Šulte
4.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”I.Rams, I.Jansone
5.Sports un veselībaStunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Rams
6.Latvijas un pasaules vēstureStunda atcelta
9.a1.Angļu valoda_2110.Sporta stunda pārcelta uz 4.st.laiku; Angļu valodas stunda 2. grupai kopā ar 9.c klasi->D.Trēziņš, I.Rams
2.Klases stunda110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
4.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”I.Rams, R.Cipruss, D.Trēziņš
5.Datorika_1pašvadīts mācību processR.Cipruss
5.Angļu valoda_2pašvadīts mācību processD.Trēziņš
6.-7.Fizikapašvadīts mācību processV.Šulte
9.b3.Datorika_1/Angļu valoda_2pašvadīts mācību processR.Cipruss, V.Šmite
3.Datorika_2201.(stunda pārcelta no 5.st)G.Grīva
3.Angļu valoda_1011.(stunda pārcelta no 5.st)V.Šmite
4.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”I.Rams, M.Liepiņa
5.Datorika_2/Angļu valoda_1Stunda pārcelta uz 3.stundas laikuV.Šmite, G.Grīva
6.Datorika_2/Angļu valoda_1pašvadīts mācību processV.Šmite, G.Grīva
7.Sports un veselībaSporta stunda pārcelta uz 4.st.laikuI.Rams
9.c1.Angļu valoda_2110.kabineta maiņa; stunda kopā ar 9.a klasi->D.Trēziņš
2.Literatūra109.Sporta stunda pārcelta uz 4.st.laikuI.Lancmane, I.Rams
4.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”; Literatūras stunda pārcelta uz 2.stundas laikuI.Rams, I.Lancmane
5.Latvijas un pasaules vēstureStunda atcelta
6.-7.Datorika_1pašvadīts mācību processR.Cipruss
10.ano 1.st.Sagatavošanās darbi Teātra festivālamR.Segliņš, I.Lancmane, G.Līrmane
10.b2.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”M.Goba, A.Jākobsons, S.Allika
4.Klases stundaVēstures un sociālo zinātņu stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
5.-6.Matemātikapašvadīts mācību processG.Līrmane
7.Ģeogrāfijapašvadīts mācību processL.Bērtulsone
11.ano 3.st.Sagatavošanās darbi Teātra festivālamR.Segliņš, I.Glužģe, I.Barce, A.Lozda
11.b1.Kultūras pamatiPašvadīts mācību process
2.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova, M.Tiltiņa
5.-6.Ķīmijapašvadīts mācību processS.Allika
7.Angļu valodapašvadīts mācību processI.Barce, I.Glužģe
8.Publiskā uzstāšanāspašvadīts mācību processA.Lozda
12.a5.-6.Latviešu valodapašvadīts mācību processI.Lancmane
7.Ķīmijapašvadīts mācību processS.Allika
12.b2.Sports un veselība“Soli pa solim #sportiņā!”M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova, G.Grīva, G.Līrmane, I.Segliņa
5.-6.Ģeogrāfijapašvadīts mācību processL.Bērtulsone