piektdiena, 2023.gada 8.decembris

piektdiena, 2023.gada 8.decembris

Stundās nav: A.Rastene, Ī.Ozola, S.Krumholce, I.Tuņķele, G.Grīva, K.Antone, A.Bērziņa, G.Gaile, A.Zaļaiskalne, U.Ābeltiņš, E.Groševa, I.Jansone, D.Stalšāne (no plkst.13.00)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Matemātika332.AZ.Gailīte
2.Latviešu valoda332.AZ.Gailīte
3.Sports un veselībaVOCAZ.Gailīte
4.Sports un veselībaVOCAZ.Gailīte
5.Sociālās zinības332.AZ.Gailīte
6.Pagarinātā dienas grupa332.AZ.Gailīte
1.c1.Sociālās zinības338.AI.Upīte
2.Dabaszinības338.AI.Upīte
3.Mūzika112.Kabineta maiņaI.Aizupiete
4.Matemātika338.AI.Upīte
5.Sports un veselībaVOCAI.Upīte
6.Sports un veselībaVOCAI.Upīte
2.b1.Sports un veselībaVOCAB.Sakne-Klovāne
2.Sports un veselībaVOCAB.Sakne-Klovāne
3.Matemātika138.AB.Sakne-Klovāne
4.Dizains un Tehnoloģijas138.AB.Sakne-Klovāne
5.Latviešu valoda138.AB.Sakne-Klovāne
3.b4.Mūzika112.Kabineta maiņaI.Aizupiete
3.c2.Matemātika235.AD.Jaunbērziņa
3.Latviešu valoda235.AD.Jaunbērziņa
4.Latviešu valoda235.AD.Jaunbērziņa
5.a6.MatemātikaMatemātikas stunda notika 07.12.2023.A.Kārkliņa
5.b0.Sports un veselība (F.)Sports un veselība (F.) stunda notika 07.12.2023.Z.Larinova
3.Latviešu valoda303.Kabineta maiņaA.Lūsiņa
5.c1.MūzikaMūzikas stunda atcelta
7.a3.Klases stunda401.Mūzikas stunda atcelta, Kabineta maiņaPI.Zūle-Kaibe
7.b6.Klases stunda112.Mūzikas stunda atceltaPZ.Švēde
7.c3.Angļu valoda_1.grupa402.Kabineta maiņaD.Cinīte
8.a5.Klases stunda203.Mūzikas stunda atceltaPM.Tiltiņa
8.b5.Sociālās zinības303.Kabineta maiņaL.Drande
9.a2.Karjeras nodarbība112.Mūzikas stunda atceltaPL.Vanaga
9.b3.-4.Datorika_1.grupa205.Datorika_1.grupai pie sk.G.Grīvas- Kabineta maiņaAU.Jansons
9.c4.Angļu valoda232.Mūzikas stunda atcelta, Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopāA+V.Šmite
5.Angļu valoda232.Datorika_2.grupai stundas pie sk.G.Grīvas atcelta, Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopāA+V.Šmite
6.Angļu valoda_1.grupaAngļu valoda_1.grupai stunda pie sk.V.Šmites pārcelta uz 4.stundu->V.Šmite
6.Datorika_2.grupaDatorika_2.grupai stundas pie sk.G.Grīvas atcelta
11.a4.Dizains un Tehnoloģijas I402.Kabineta maiņaD.Stalšāne
11.b3.Klases stunda204.Klases stunda pārcelta no 05.12.2023., Latviešu valodas stunda notika 05.12.2023.P*A.Upīte-Markuse
10.00-12.00Olimpiāde202.9.klašu Vēstures olimpiādeA.Upīte-Markuse
10.00-11.30Olimpiāde202.10.-12.klašu Vēstures olimpiādeA.Upīte-Markuse